ספרים

108
ש"ח

108הוספה לסל

נופי החשיבה

דיוויד פרקינס ועמיתים
האסופה “נופי החשיבה” מציעה לקורא העברי עיון מעמיק ומקיף בעבודתו של דיוויד פרקינס- ממובילי ההוגים בעולם בתחום של חקר חשיבה וחינוכה. מאמריו הנבחרים של פרקינס, הכרוכים באסופה זו עוסקים באופן חד ומעורר בכל אותן שאלות יסוד המעצבות את אופיו ומהותו של חינוך ילדינו: כיצד אנו חושבים? ממה “עשויה” חשיבה טובה? מהי למידה עתירת חשיבה? מהי הבנה? כיצד מחנכים לחשיבה טובה, ללמידה עתירת חשיבה, ולהבנה? שבעת השערים של “נופי החשיבה” מובילים את הקורא אל גווניה הרבים של עבודת פרקינס ועמיתיו בתחום של חינוך החשיבה ואל יישומיה והשלכותיה החשובות של עבודה זו.
עמודים: 514

תוכן העניינים

הקדמת המחבר

גישות משלימות לחינוך החשיבה

שער ראשון - תחומי החשיבה

מיפוי נופי החשיבה

שער שני - נטיות חשיבה

תפיסות חדשות של חשיבה - מאונטולוגיה לחינוך

מעבר ליכולות: תיאוריית נטיות של חשיבה

שער שלישי - מיומנויוות חשיבה

שער רביעי - ארגון הידע

ידע כמתווה - הוראת חשיבה באמצעות תכנים

בחירת נושאים פוריים ללמידה אינטגרטיבית

שער חמישי - חשיבה יצירתית

טבעה של היצירתיות וטיפוחה

יצירתיות באמצעות מתווה

שער שישי - חינוך להבנה

שער שביעי - סוגיות בחינוך

דרכי החתחתים המוליכות להעברה - חשיבה מחדש

על מנגנונים של תופעה נשכחת

האם מיומנויות קוגניטיביות הן תלוית הקשר?

למידה בארץ הפלאות - מה מחשבים באמת מציעים לחינוך?

שיחה עם דיוויד פרקינס

על המחבר

פרקינס: רשימת פרסומים

מפתח נושאים

מפתח שמות

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023