ספרים

68
ש"ח

68הוספה לסל

מעבר למשמעת: מצייתנות לקהילתיות

אלפי קוהן
הספר הוא מדריך מעשי ומעורר-מחשבה ליצירת כיתות המבוססות על כבוד הדדי והתחשבות; כיתות שבהן דרכי שליטה המסתמכות על עונשים ופרסים ועל עשיית דברים לתלמידים, מומרות בהזנת סקרנותם הטבעית של ילדים, בפתרון בעיות באווירה של קהילתיות ובעשייה עם התלמידים.
בספר זה מסביר אלפי קוהן כיצד השימוש בעונשים הופך את המורה לאוכף הכללים, ולא למאמן המזין את סקרנות תלמידיו; קוהן שואל: האם סביבה מסוג זה אכן מעודדת למידה משמעותית? כשם ששינון של תשובות מוכנות מראש אינו מקדם את התפתחותו האינטלקטואלית של תלמיד, כן ציות לציפיות התנהגותיות של אחרים אינו מקדם את התפתחותו המוסרית או החברתית. כחלופה לאלה, מציע קוהן להפוך את הכיתה לקהילה שבה יחושו התלמידים שהם בעלי ערך ושמתייחסים אליהם בכבוד, ונותנים בהם אמון. בסביבה כזאת, התלמידים ייטלו חלק משמעותי בקבלת ההחלטות לגבי לימודיהם ולגבי עיצוב קהילות חינוכיות, שבהן יחושו קשורים זה לזה ולמבוגרים המלווים אותם.
עמודים: 161

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פתח דבר

הקדמה

פרק 1: טבעם של ילדים

פרק 2: להאשים את הילדים

פרק 3: מתן שוחד ואיומים

פרק 4: ענישה קלה: "תוצאות" ובחירה לכאורה

פרק 5: כיצד לא להשיג שליטה בכתה

פרק 6: כיתה לפי בחירתם

פרק 7: הכיתה כקהילה

פרק 8: פותרים בעיות ביחד

נספח 1: עשר שאלות

נספח 2: מילון מונחים במשמעת אסרטיבית

ביבליוגרפיה

מפתח נושאים

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023