ספרים

68
ש"ח

68הוספה לסל

ממדי החשיבה – מסגרת לתוכנית לימודים ולהוראה

רוברט מרזנו ואחרים
הספר ממדי החשיבה מציע מסגרת להוראה וללמידה של חשיבה המבוססת על חמישה ממדי חשיבה: מטאקוגניציה – פיתוח מודעות לתהליכי חשיבה ויכולת לנהל אותם; חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית – פיתוח שני אופני חשיבה חיוניים לחברה דמוקרטית ודינמית; תהליכי חשיבה – פיתוח מיומנויות חשיבה כוללות, כגון פתרון בעיות וקבלת החלטות; מיומנויות חשיבה בסיסיות – פיתוח מיומנויות חשיבה ראשוניות, כגון השוואה ומיון; חשיבה וידע – יישום תהליכי חשיבה בתחומי הידע.
המסגרת ממדי החשיבה עוצבה על ידי שבעה מומחים בעלי שם עולמי בתחום פיתוח החשיבה. היא זכתה להצלחה רבה בארצות-הברית, בקנדה ובמדינות אחרות.
עמודים: 252

תוכן העניינים

על המחברים

פתח דבר

הקדמה

פרק 1. חשיבה כמצע לחינוך בית ספרי

פרק 2. מטאקוגניציה

פרק 3. חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית

פרק 4. תהליכי חשיבה

פרק 5. מיומנויות חשיבה בסיסיות

פרק 6. היחס בין תחומי ידע לבין חשיבה

פרק 7. שימושי המסגרת

נספח: תמצית של ממדי החשיבה

מראי מקום

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023