ספרים

58
ש"ח

58הוספה לסל

מיזוג החשיבה בלמידה – חוברת 3

דליה שרון (עורכת)
מיזוג החשיבה בלמידה היא גישה מעמיקה ללמידה ההופכת שיעורים שונים לאירועי חשיבה ולמידה. להוראה בגישת מיזוג החשיבה מטרות בשני תחומים: בתחום התוכן מטרתה להעמיק את הבנת החומר ולשפר את יכולת ההתמודדות העצמית של התלמידים עם מטלות לימודיות; בתחום החשיבה, מטרתה לטפח חושב מיומן; כלומר, אדם שחשיבתו מתאפיינת בהיבטים האלה: ארגון, מיקוד ועומק.מיזוג החשיבה היא סדרה של שלוש חוברות המביאות בפני המורה הן את הרקע הנדרש להבנת כלי החשיבה והן מגוון של מערכי שיעור מפורטים – בתחומי תוכן שונים ולכתות שונות. שיטת ההוראה בנויה באופן המאפשר העברה נוחה של השימוש במיומנויות החשיבה מהשיעור שבו הן נלמדות לשיעורים אחרים באותו מקצוע ולשיעורים במקצועות אחרים.מבוסס על ספרם של רוברט סווארץ וסנדרה פארקס: Infusing Critical and Creative thinking into the Content Instruction.
עמודים: 130

תוכן העניינים

תפקידה של המטאקוגניציה

הסבר סיבתי - מבוא למיומנות

שיעורים לדוגמה

פתרון בעיות - מבוא למיומנות

שיעורים לדוגמה

מציאת הדומה והשונה - מבוא למיומנות

שיעורים לדוגמה

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023