ספרים

75
ש"ח

75הוספה לסל

מטפורות לחשיבה – תאוריות על טבעה של האינטליגנציה האנושית

רוברט סטרנברג
הספר מציע סקירה מקיפה, שיטתית ומרתקת של התאוריות על אודות האינליגנציה האנושית. כדי להבין את התיאוריות השונות, חושף רוברט סטרנברג שבע מטפורות העומדות בבסיסן: גיאוגרפית, מיחשובית, ביולוגית, אפיסטמולוגית, אנתרופולוגית, סוציולוגית ומערכתית . כל מטפורה מנחה קבוצה מיוחדת של תאוריות – את הנחות היסוד שלה ואת השאלות שהיא מעלה. הספר נותן תמונה בהירה, רחבה ומעמיקה על תחום המחקר של האינטליגנציה האנושית, תחום שיש לו השפעה מכרעת על תפיסותינו ועל חיינו.
עמודים: 445

תוכן העניינים

פתח דבר

חלק ראשון - מבוא

פרק 1: מטפורות כמסד לתאוריות של אינטליגנציה

חלק שני - הגדרות לאינטליגנציה

פרק 2: מבט היסטורי בהשקפות על אינטליגנציה

פרק 3: השקפות בנות-זמננו על אינטליגנציה

פרק 4: השקפותיהם החלוציות של גלטון ובינה

חלק שלישי - תאוריות של אינטליגנציה המתבוננות פנימה

פרק 5: המטפורה הגיאוגרפית

פרק 6: המטפורה המיחשובית

פרק 7: המטפורה הביולוגית

פרק 8: המטפורה האפיסטמולוגית

חלק רביעי - תאוריות של אינטליגנציה המתבוננות החוצה

פרק 9: המטפורה האנתרופולוגית

פרק 10: המטפורה הסוציולוגית

חלק חמישי - תאוריות של אינטליגנציה המתבוננות פנימה והחוצה

פרק 11: מטפורת המערכות

פרק 12: השתמעויות הגישה המטפורית

מראי מקום

מפתח

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023