ספרים

מחשבה ותרבות

לב ויגוצקי
האסופה מחשבה ותרבות מחזיקה את מיטב המאמרים של חוקר התודעה הנודע לב ויגוצקי. הרעיון הכללי המאחד אותם הוא שהפסיכולוגיה האנושית מעוצבת על ידי גורמים חברתיים ותרבותיים; כלים תרבותיים הנרכשים על ידי היחיד מופנמים והופכים לכלים פסיכולוגיים המשמשים לחשיבה. לרעיון זה היו וישנן השלכות מרחיקות לכת על הפסיכולוגיה, הנוירו-פסיכולוגיה, האנתרופולוגיה, הפדגוגיה ועל תחומים נוספים.
כתביו של ויגוצקי החלו להתפרסם במערב בשנות השישים והם זוכים להשפעה עצומה מאז סוף שנות השבעים. לקורא העברי מוגשת בפעם הראשונה אסופה של מאמרים נבחרים מאת ויגוצקי אשר תורגמו מרוסית ונערכו על ידי מומחים. התרגום והעריכה משמרים את סגנונו המיוחד של ויגוצקי והם נגישים לכל קורא בעל עניין.
עמודים: 417

תוכן העניינים

תוכן העניינים

תודות

מבוא - הפסיכולוגיה החברתית-תרבותית של לב ויגוצקי / אלכס קוזולין

1. כלי וסימן בהתפתחות הילד

2. התפתחות מושגים מדעיים אצל ילדים: ניסיון לגבש היפותזת עבודה

3. מחשבה ומילה

4. פרה-היסטוריה של השפה הכתובה

5. חינוך והתפתחות שכלית

6. יסודות החינוך המיוחד

7. המשמעות ההיסטורית של המשבר בפסיכולוגיה

אפילוג - הפילוסופיה והפסיכולוגיה של ויגוצקי: מכלים תרבותיים לכלים פסיכולוגיים / גבריאלה

הערות

ביבליוגרפיה

מפתח אישים

מפתח מונחים

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023