מאמרים

מה הן שגרות חשיבה?

שגרות חשיבה כדרך להפיכת החשיבה לגלויה

כפי שהוראה יעילה דורשת ממורים למסד שגרות לניהול ההיבטים הפיזיים והחברתיים בכיתה, כך גם חשוב ליצור בכיתה שגרות חשיבה thinking routines, שיסייעו בהובלת הלמידה והאינטראקציות האינטלקטואליות של התלמידים.

בתכנית Making Thinking Visible של פרויקט זירו בהרווארד, פותחה, במסגרת מחקר מעמיק, סדרה של שגרות חשיבה המנחות את תהליכי החשיבה של התלמידים.

שגרות החשיבה הן הלב של תכנית "חשיבה גלויה". שגרות אלה מקדמות את חשיבת התלמידים ומאפשרות יצירת תרבות של חשיבה.

השגרות הן:

כלים שמשתמשים בהם שוב ושוב בכיתה, התומכים במהלכי חשיבה מסוימים כמו:

 • יצירת קשרים
 • תיאור מה יש שם
 • בניית הסברים
 • התייחסות למגוון נקודות מבט
 • תפיסת העיקר והסקת מסקנות
 • הנמקה מבוססת

מבנים, דרכם תלמידים בקבוצה וכיחידים, חוקרים, משוחחים, מתעדים ומנהלים את החשיבה שלהם. מבנים אלה הם:

מפורשים: יש להם שמות לזהותם
אמצעים: הם ממוקדי מטרה ותכליתיים
מספר מועט של צעדים – קלים ללמידה ולזכירה
תרגול של יחידים וגם קבוצות
שימושיים במגוון הקשרים מסייעים בגילוי החשיבה של התלמידים

דפוסי התנהגות הניתנים לאימוץ במטרה לסייע לאדם להשתמש במוחו ליצירת מחשבות, נימוק או רפלקציה. אנחנו רואים דפוסים אלה צצים:

כשבשגרות נעשה שימוש שוב ושוב
כשהשגרות הופכות מוטמעות בנו ובתלמידים
כשבשגרות נעשה שימוש גמיש

שגרות החשיבה מקדמות את חשיבת התלמידים ומאפשרות יצירת תרבות של חשיבה

שגרת חשיבה לדוגמה

רואה, חושב, שואל

שגרת חשיבה להתבוננות והכנה לחקר. מזמנת התבוננויות זהירות ופרשנויות מושכלות

השלבים בתהליך החשיבה:

 • מה את/ה רואה?
 • מה את/ה חושב/ת על זה?
 • אילו תהיות/שאלות זה מעורר בך?

להרחבה

אילו שגרות חשיבה יש?

קיימות דרכים שונות לארגן את שגרות החשיבה. בספר “Making Thinking Visible” מציעים ארגון השגרות על פי השימוש בהן בחלקים שונים של יחידת לימוד:

מורים מנוסים משתמשים בשגרות באופן גמיש, מוצאים להן שימושים שונים, ומשלבים בין שגרות

כוחן של שגרות החשיבה

 • מעודדות עיבוד פעיל של מידע
 • תומכות בהתפתחות התלמידים כלומדים עצמאיים
 • מקדמות את יכולתם של המורים לרתום את התלמידים ללמידה, לחשיבה מסדר גבוה ולתהליכי הבנה משמעותיים
 • מכוונות לפתוח נטיות חשיבה ומיומנויות הלמידה של הלומדים
 • תומכות בתהליך הלמידה ומשמשות פיגום למהלכי חשיבה מגוונים
 • הן כלי עזר חשוב למורה בשאילת שאלות מקדמות הבנה
 • מבטיחות עושר של תוצרי חשיבה והבנה
 • מאפשרות הבנה עמוקה יותר של תכנים
 • מאפשרות פיתוח עמדות חיוביות כלפי חשיבה ולמידה, וערנות להזדמנויות של חשיבה ולמידה
 • יוצרות שינוי בתרבות הכיתה לעבר קהילה של חושבים ולומדים פעילים ונלהבים
 • מסייעות בהטמעת תרבות של חשיבה והבנה בהוראה ובעשייה הבית-ספרית

חשיבה גלויה והוראה לשם הבנה

אם למידה היא תוצאה של חשיבה, ולמידה טובה מחוללת הבנה, איזו חשיבה מוערכת בתרבות כזו של חשיבה? חשיבה הבונה ומובילה להבנה.

גישת החשיבה הגלויה מציעה מפת הבנה המונה את סוגי החשיבה הנחוצים להבנה של תכנים. כל אחת משגרות החשיבה מכילה אחד או יותר מסוגי חשיבה אלה:

 • התבוננות מקרוב ותיאור מה יש שם
 • בניית הסברים ופרשנויות
 • הנמקה מבוססת
 • יצירת קשרים
 • התייחסות למגוון נקודות מבט
 • תפיסת העיקר, והסקת מסקנות
 • תהייה ושאילת שאלות
 • חשיפת מורכבויות והליכה וחקירה מעמיקה

תכנון הוראה לשם הבנה: בתהליך התכנון מורה מזהה ומנסח את יעדי ההבנה שלו. במטרה להשיג יעדים אלה הוא חושב אילו סוגי חשיבה יסייעו לתלמידים לחשוב על התכנים ולהשיג את יעדי ההבנה. כעת, מתוך מאגר שגרות החשיבה שברשותו הוא בוחר את אלה המזמנות את תהליך החשיבה הרצוי, בהתאם לתוכן, לתלמידים ולתהליך הלמידה.

אוסף הדברים שהעלו התלמידים לאחר הפעלת השגרה רואה, חושב, שואל
צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023