מאמרים

מהי חשיבה ביקורתית - מאמר מבוא

ההגדרה הצרה של חשיבה ביקורתית היא "הערכת דיוקם של היגדים". עם זאת הצליחו חוקרי חשיבה להגדיר חשיבה ביקורתית באופן מעמיק יותר.

הגדרה לחשיבה ביקורתית – רוברט אניס (1987)

חשיבה ביקורתית היא פעילות רפלקטיבית שקולה ומעשית המתרכזת בהחלטה למה להאמין ומה לעשות. בהגדרה זו של חשיבה ביקורתית נכללות גם פעולות יצירתיות כגון ניסוח רעיונות, דרכים חלופיות לראות בעיה, שאילת שאלות, הצעת פתרונות אפשריים ותכניות מחקר.

לפי אניס, חשיבה היא שקולה וביקורתית כאשר החושב שואף לנתח את טיעוניו בקפדנות, לחפש ראיות תקפות ולהגיע למסקנות מבוססות. מטרתה של הוראת החשיבה הביקורתית היא לפתח אנשים הוגנים, אובייקטיביים ומחויבים לבהירות ולדיוק.

חשיבה ביקורתית – הערכת דיוקם של היגדים

הגדרה לחשיבה ביקורתית – ריצ'רד פול (1984)

פול טען כי חשיבה ביקורתית היא תכונת אופי מרכזית של אדם. לדבריו, חשיבה ביקורתית היא הניסיון לבחור עמדות וערכים באופן מושכל ולא באופן אוטומטי. הוא מסביר כי אדם המשתמש בחשיבה ביקורתית בעיקר כדי לתקוף את המתנגד, מפעיל חשיבה חלשה. לעומתו, אדם המשתמש בחשיבה ביקורתית כדי לערער גם את נקודת המבט שלו עצמו, מפעיל חשיבה חזקה.

פול טוען כי בתי הספר צריכים לפתח את הנטייה לחשיבה ביקורתית של התלמידים. פיתוח חשיבה ביקורתית נעשה באמצעות דיאלוג חוזר על עמדות ועל נקודות מבט ובאמצעות בדיקת מידע באופן עקבי. כדי לטפח את הנטייה לחשיבה ביקורתית, הדיאלוג ובדיקת המידע צריכים להיות נורמה בבית הספר, ולא אירוע חד פעמי.

מה ההבדל בין חשיבה ביקורתית לבין חשיבה יצירתית?

יש הרואים בחשיבה ביקורתית חשיבה מעריכה ואילו בחשיבה יצירתית חשיבה מחוללת, יוצרת. אך שני סוגי החשיבה אינם הפכים אלא משלימים ויש ביניהם הרבה מן המשותף. בכל חשיבה טובה יש מרכיב של ביקורת והערכה איכותית ומרכיב של יצירתיות וחדשנות.

אדם בעל חשיבה ביקורתית יוצר דרכים חדשות כדי לבחון טיעונים. אדם בעל חשיבה יצירתית משתמש בביקורת כדי להעריך את עשייתו.

מקורותיה של החשיבה הביקורתית

רעיון החשיבה הביקורתית נולד בימי סוקרטס. במרוץ ההיסטוריה עברה החשיבה הביקורתית מתחומי הפילוסופיה לתחומי המדינה: מדינות דמוקרטיות רבות ראו בחשיבה ביקורתית יעד חשוב בדמוקרטיה. כיום נפוץ השימוש במושג חשיבה ביקורתית גם בתחום החינוך ובתי ספר רבים חורטים על דגלם את טיפוח החשיבה הביקורתית של תלמידיהם.

חשיבה ביקורתית בבית הספר

פיתוח חשיבה ביקורתית בבית הספר – דוגמה:

תלמידים עוסקים במקרה של תלמיד שהואשם בעבירה על חוקי בית ספר. הם עובדים בזוגות או בשלשות על פיתוח אמות מידה להערכת דיווחי התצפית ולקביעת מהימנות המקורות. התלמידים משווים את עבודתם עם הקריטריונים שקבע אניס לאמות מידה אלה. לאחר מכן הם קוראים כמה דיווחים סותרים על אירוע היסטורי מסוים ומיישמים את אמות המידה לאירוע זה.

חשיבה ביקורתית בבית ספר – דוגמה שלילית:

בבחינות בגרות בהיסטוריה נדרשים התלמידים להביע דעה על תוכן הנלמד בספרי הלימוד. אך ספרי הלימוד אינם מעודדים חשיבה ביקורתית אמיתית וחזקה משום שהמידע המוצג בהם אינו אובייקטיבי ומקיף. בספרי הלימוד ניכרת שליטה ברורה של חשיבה חד-צדדית המניחה עמדה אחת במרכז ומבטלת למעשה את שאר העמדות.

חשיבה ביקורתית במכון ברנקו וייס

מכון ברנקו וייס מטפח אקלים של חשיבה ביקורתית בבתי הספר של רשת ברנקו וייס ובבתי הספר שבהן מופעלות תכניות חינוכיות מטעם המכון. חשיבה ביקורתית היא מושג רחב מאוד שיישומו בכיתה מתאפשר בעזרת שיטות לימוד מגוונות ובעזרת ליווי פדגוגי משמעותי.

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023