כלי חשיבה ולמידה

לרקוד עם מילים

כלי שמאפשר להגדיר בעיה/שאלה באופן שיוביל לפתרונות יצירתיים.

מטרות

 • הרחבת החשיבה (הסתעפות) כאשר מחפשים לעבוד על הדבר המשמעותי ביותר בבעיה/באתגר העומדים לפנינו.
 • הרחבת החשיבה (הסתעפות) כאשר מחפשים להביא להבנה מעמיקה יותר של היבט אחד בנושא הנלמד.

איך עושים זאת?

1
רושמים את הבעיה/אתגר כשאלה המזמנת פתרונות יצירתיים (ראו מאפיינים בדף ניסוח בעיה).
2
בשאלה שניסחתם, מסמנים את הפועל (מה עושים?) ואת היעד/מטרה (מה רוצים להשיג או למי או למה עושים?)
3
מציעים עוד פעלים במקום הפועל שסימנתם (כל המרבה...) ורושמים אותם מתחת לפועל בשאלה.
4
מציעים עוד יעדים במקום היעד שסימנתם ורושמים אותם מתחת ליעד המסומן.
5
מרכיבים שאלות חדשות משילובים שונים ומגוונים של הפעלים והיעדים שהצעתם.
6
בוחרים את האפשרות המתאימה ביותר למצב בעבורו אתם מחפשים רעיונות/פתרונות.

מתי ולמה משמש?

 • כשעומדים בפני אתגר/בעיה הדורשת פתרון או עשייה לצד השקעת משאבים רבים
 • כשניסיונות קודמים להתמודדות עם האתגר לא עלו יפה
 • כשיש אתגר לפיתוח כלשהו (חברתי, טכנולוגי וכו')
 • לעורר ולערב הלומדים לחשיבה על נושא הנלמד
 • לבחון מה הבינו הלומדים בנושא הנלמד
 • כשיש בעיה אישית או חברתית מורכבת

קדימה מיישמים: טיפים ליישום מוצלח

 • המילים החלופיות שמציעים יכולות  להיות מכל סוג – מלים נרדפות, מילים בעלות משמעות דומה, מילים הפוכות, מילים אחרות שכביכול או לא כביכול אין להן קשר לעניין.
 • חשוב להעלות אפשרויות שיהיו רבות, מגוונות, מיוחדות, מפתיעות, לא-צפויות – על מנת לפתוח את החשיבה
 • בעת הרכבת שאלות יש להתאים את התחביר שיהיה הגיוני ונכון.
 • אם עולים רעיונות לניסוחי בעיה, שהפעלים והיעדים המופיעים בהם לא הופיעו ברשימה הראשונית, יופי! כדאי להוסיפם.
 • כשעובדים על אתגרים או בעיות תיאורטיים שהתלמידים לא עומדים ליישמם, אין צורך להקפיד לציין את הבעלות (על מי לפתור הבעיה) בגוף השאלה.

אפשר ליישם גם...

 • כל הזדמנות שיש לחדד ולנסח את האתגר/הבעיה עליה יש לעבוד
 • כשרוצים להיות פרואקטיביים ומעשיים
 • בלמידת תחומי תוכן שונים
 • בעת התמודדות עם אתגרים בתחום החברתי
 • בעת התמודדות עם אתגרים בתחום האישי
 • בעת פיתוח רעיון או פרויקט

להרחבה

ב"בעיה" הכוונה היא לכל אתגר, שאלה או בעיה שיש להתמודד עימם.
"ניסוח הבעיה הוא חצי הדרך לפתרון" לכן, היכולת להגדיר בעיה באופן מדויק וממוקד תוביל את התלמיד להבנה עמוקה של הבעיה ולהעלאת פתרונות המתאימים ביותר להתמודדות איתה.
חשוב לנסח את הבעיה או האתגר העומד לפנינו באופן שיזמן פתרונות רבים ככל האפשר, מגוונים ומקוריים. אז ניתן לבחור מתוך האפשרויות הרבות והמגוונות שהועלו את הניסוח שיוביל לפתרונות המעניינים והרלוונטיים ביותר לבעיה.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023