מאמרים

למידת ספרות בדרך החקר בתיכון ברנקו וייס בית שמש

למידת ספרות בדרך החקר

למידת חקר משנה את חלוקת התפקידים ה"מסורתית" של תלמידים ומורה.

התלמידים לא יושבים פאסיביים וסופגים את הרצאות המורה. הם קבוצה חוקרת, מתנסה ועצמאית. הם נדרשים להיות אחראים על הלמידה שלהם ולנווט את עצמם בתוך החקר.

המורה הופך להיות מנחה, מייעץ, יד מכוונת. הוא מעודד את התלמידים בשלבים המאתגרים ומחזק אותם בכל הצלחה. הוא מעניק להם משובים על התהליך ומשקיע זמן רב בכל קבוצת מחקר.

בזכות למידת החקר, התלמידים מטפחים מיומנויות אישיות, חברתיות ואקדמיות שאינן נרכשות בלמידה רגילה. וגם המורה, בזכות החקר היוצא מגבולות תוכנית הלימודים, נחשף לאתגרים דידקטיים ודיסציפלינריים ייחודיים – ולסיפוק ניכר מהעבודה.

למידת חקר משנה את חלוקת התפקידים ה"מסורתית" של תלמידים ומורה

אודות תוכנית החקר בבית הספר

בין כל תוכניות הלמידה בדרך החקר אשר בבית הספר ברנקו וייס בבית שמש, ניתן למצוא באופן עקבי, זו השנה הרביעית, את למידת הספרות בדרך החקר.

תוכנית זו הייתה ניסיונית ועתה הפכה כמעט לחלק אינטגרלי מן הלמידה לתעודת בגרות בהיקף של שתי יחידות לימוד בחלק מכיתות י' בבית הספר.

כתיבת עבודת החקר אינה זרה לתלמידי בית הספר ברנקו וייס בית שמש, שמכיתה ז' מתנסים בכתיבת עבודות במסגרת "קהילת חשיבה" בתחומים השונים ולאורך שנות חטיבת הביניים. על כן, מערכת ספירלית זו שנוצרה במפגשים חוזרים ונשנים עם מטלות כתיבת החקר בכל פעם בתחום דעת שונה, מהווה הכנה בסיסית לשלב החקר המורכב יותר בתיכון.

למידת חקר בספרות

התוכנית בתיכון נמשכת לאורך שנתיים – כתה י' ו-י"א.

למידה מעמיקה ומשמעותית נבנית על בסיס ידע ומיומנויות האופייניים לתחום הדעת. ללא בסיס זה, החקר והלמידה יהיו שטחיים ושבירים. לכן, במהלך כתה י' מקנים לתלמידים מושגי יסוד בספרות, תוך כדי למידה של יצירות הנלמדות כחלק מתוכנית הלימודים לבגרות. בנוסף נלמדות מיומנויות בסיסיות כגון כתיבה, שאילת שאלות וניתוח מאמרים, כדי שיהיו להם רקע וכלים לעבוד עימם באופן מקצועי יותר. דרך לימוד זו מאפשרת לתלמידים להיבחן בבגרות פנימית בספרות בהיקף של יחידה אחת.

בחלקה השני של התוכנית, המתקיים בכתה י"א – שלב החקר – התלמידים כבר מוכנים ומיומנים יותר לחקור בכוחות עצמם. ולכן, במסגרת יחידת הלימוד בשנה זו בוחרים התלמידים יצירה ספרותי קאנונית המעניינת אותם וחוקרים דרכה "נושא-על" שנבחר על ידי הכתה. נושא-על הוא נושא בסיסי ומהותי בתחום הדעת, שניתן לבחון אותו במבחר יצירות רחב וממגוון היבטים. למשל, השנה (תשע"ג) בחרה הכיתה בנושא "יסודות טראגיים בסיפורת".

שלב החקר

חלוקה לקבוצות

תהליך החקר נלמד באופן קבוצתי – בזוגות או בשלשות. אחת השאלות השכיחות הנשאלות בנוגע לחלוקה לקבוצות עבודה היא אם לאפשר לתלמידים לבנות את הקבוצות בעצמם או אם משימה זו היא מתפקידו של המורה. בבית ספר ברנקו וייס בית שמש קבוצות החקר נבנות על ידי התלמידים עצמם כבר בחופשת הקיץ. ההנחה היא כי באופן טבעי תלמידים עובדים טוב יותר עם מי שנוח להם, ולא עם מי שהמורה מחליט עבורם. אמנם חלוקה זו מולידה לעתים בעייתיות של קבוצה חלשה וקבוצה חזקה אך המורה מזהה את המצב ומנסה לסייע בהרכבת קבוצות "מאוזנות" תוך שמירה על שביעות רצון התלמידים. אם הניסיונות לא מצליחים, המורה יודעת שיש מספר קבוצות הזקוקות לתמיכה אינטנסיבית יותר.

עבודת החקר

לאחר בחירת הנושא השנתי (והשנה, כאמור, יסודות טראגיים בסיפורת) בוחרים התלמידים את היצירה הספרותית שאותה יחקרו לאור הנושא השנתי. בשלב זה הם ניגשים לניתוח ספרותי מעמיק של היצירה על סמך מקורות מידע רלוונטיים. הניתוח הספרותי הוא רק חלק קטן מהחקר אך הוא חשוב ביותר להצלחת התהליך כולו משום שבסופו הם "שולטים" ברזי היצירה הספרותית שבחרו. הניתוח הספרותי עובר לאישור המורה ולאחריו ניגשים התלמידים למלאכת ניסוח שאלת החקר, הקושרת בין הטקסט הספרותי שבחרו לבין הנושא השנתי תוך התייחסות לגורמים חוץ-ספרותיים כגון מוסר, דת, תפיסות רומנטיות וכדומה.

להלן דוגמאות של שאלות שנבחרו השנה על ידי התלמידים

 • "כיצד המציאות הדיסטופית מעצבת את הגורל הטראגי של הגיבור ברומן '1984' מאת ג'ורג' אורוול?"
 • "כיצד מעוצב התהליך הטרגי שעוברות הדמויות המאכלסות את העיר גילן, לאור הרקע ההסטורי-חברתי של מלה"ע ה-II, במחזה 'בקור הגברת הזקנה' מאת דירמנט?"
 • "כיצד מעצב המתח בין הטבע לתרבות את המהלך הטראגי שחוות הדמויות ברומן 'אנקת גבהים' מאת אמילי ברונטה?"
  השאלה עוברת לאישור המורה ולאחריו מנסחים התלמידים את הצעת המחקר, הכוללת את שאלת החקר ואת ראשי הפרקים העתידיים של העבודה. המורה מלווה את התהליך בכל שלביו ולאחר אישורה עוברת הצעת המחקר לאישור המפמ"ר לספרות. עם קבלת האישור ממשיכים התלמידים בתהליך החקר על מנת לענות על שאלת החקר שלהם. לשם כך הם ניגשים לספריות אקדמיות לאיסוף מידע וכתיבת העבודה באופן עצמאי בבית ובשעות מערכת המוקדשות לחקר.

עם סיום תהליך החקר נערך "ערב חשיפה" שבמהלכו מציגים התלמידים את עבודותיהם בפני ההורים, המורים, צוות הספרות וחבריהם לכיתה.

תפקיד המורה

התהליך מונחה, מתחילתו ועד סופו, על ידי מורה לספרות שהשתלמה והתנסתה בדרך החקר. עבודות התלמידים נבדקות במשך הדרך בצמתים שנקבעו מראש עד לקבלת התוצר הסופי.

תהליך החקר מצריך השקעה רבה מצד המורה הן מבחינת זמן, הן מבחינת המשוב המקיף והמקצועי לתלמידים. נוסף לבדיקות הקבועות, התלמידים מתכתבים עם המורה במייל באופן שוטף.

התהליך מלווה בתחושת אתגר וסיפוק עצומים מבחינת המורה ומחבר אותה אל תלמידיה לאור התקשורת השוטפת וחוויית הלמידה הייחודית. ברמה המקצועית נחשפת המורה לקשת רחבה מאד של יצירות ספרותיות, מעבר לטקסטים הקבועים בתוכנית הלימודים של הבגרות הרגילה.

מערכת השעות מעניקה "שעות חקר" בספרות שבהן התלמידים מתמקדים בעבודתם והמורה יושבת עם הקבוצות על פי שיקוליה. כמו כן, המורה נדרשת לערוך תיאומי לוגיסטיקה ולדאוג שלקבוצות יהיה מחשב או פינות עבודה הולמות.

תגובות התלמידים

תהליך חקר דורש מהתלמידים יכולות שאינן נדרשות מהם בלמידה רגילה: לימוד עצמי, יכולת חשיבה גבוהה, עבודת צוות ועוד. לא כל תלמיד "שש" לקראת עבודה מסוג זה וחלקם מגלים בתחילת התהליך חוסר שבעות רצון מכך ש"דווקא" הכיתה שלהם לומדת בדרך של חקר. עם זאת, המורה מובילה אותם להמשך העבודה והם מצליחים לחוות את הסיפוק שבתהליך ואפילו מרגישים מעין ניצחון כשהם מציגים את עבודתם הסופית.

השלב האהוב על התלמידים הוא השלמת הצעת המחקר, כשהם מבינים את כיוונם ומתחילים להרגיש נינוחים יותר ביחס לתהליך.

העבודה בדרך החקר מזמנת הזדמנויות חברתיות ייחודיות, מיומנויות של תקשורת קבוצתית ועבודת צוות נפלאה והתלמידים יוצאים מכך נשכרים.

החשיבות של תהליך החקר

עצם ההתמודדות בסוג זה של למידה וכתיבה מפתח מיומנויות ברמה אקדמית שתתרומנה לתלמידים הן בהמשך הלימודים בבית הספר והן בחייהם האקדמאיים מאוחר יותר, מאחר שכתיבת עבודה מן הסוג הזה שווה ברמתה לעבודה פרוסמינריונית באוניברסיטה.

 

קרן רוזין, מורה בספרות חקר, בי"ס ברנקו וייס, בית שמש

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023