מאמרים

למידת כימיה בדרך החקר בתיכון הרצוג, בית חשמונאי

כיתה י"א מצוינות – כתיבת עבודות חקר במדעים במסגרת כיתת המחקר של מכון בלמונטה באוניברסיטה העברית

"בית הספר עושה כל מה שדרוש כדי שהתלמידים יעסקו בחקר פורה ועצמאי, ומפנה משאבים לוגיסטיים, כספיים ופדגוגיים להצלחה של כל תלמיד ותלמידה בפרויקט".

(אורית גור כהן, מנהלת בית י"א-י"ב)

פרויקט למידת החקר במדעים בתיכון הרצוג מזמן לתלמידים למידה מתוך עניין, בנושאים ייחודיים שאינם בהכרח בתוכנית הלימודים לבגרות. בזכות תהליך החקר התלמידים מתנסים בכתיבת עבודת מחקר אישית ומפתחים מיומנויות חשובות, אישיות ואקדמיות, שאינן מזדמנות בלמידה רגילה.

בזכות תהליך החקר התלמידים מתנסים בכתיבת עבודת מחקר אישית ומפתחים מיומנויות חשובות, אישיות ואקדמיות

על אודות תוכנית החקר בבית הספר

בשנת הלימודים תשע"ג, שמונה תלמידי כיתה י"א החלו פרויקט כתיבת עבודת גמר בהיקף של 4 או 5 יח"ל במדעים. שמונת התלמידים מרכיבים מעין "כיתת מחקר" המשתלבים באחת ממעבדות המחקר של האוניברסיטה העברית ומבצעים מחקר מדעי אקדמי אישי. המחקר מתבצע על ידי התלמידים בהנחיית סטודנטים למחקר בעלי תואר שני ומעלה. התלמידים נבחרו לאחר תהליך מיון על ידי צוות המנחים.

במסגרת כתיבת עבודת מחקר אישית מפתח התלמיד מיומנויות במגוון תחומים: קריאה מדעית, כתיבה מדעית, יכולת לבצע אינטגרציה של מידע, ביצוע מחקר, עיבוד תוצאות, ניתוחן והסקת מסקנות.

חקר עצמאי בתחום נבחר

עבודת הגמר מתבצעת על ידי התלמיד בתחום דעת הנבחר על ידי התלמיד מתוך עניין וסקרנות.

נושא העבודה אינו חייב להיות קשור לנושאים הקוריקולריים בתחומי הדעת השונים ולכל ילד יש אפשרות להרחיב בנושא שמעניין אותו באופן אישי גם אם אינו מופיע בתוכנית הלימודים. כך מתקבלת הרחבת הידע, כמו גם חיזוק המוטיבציה ללמידה עצמאית. אין ספק כי למידה מתוך עניין משפרת את הישגי התלמידים ומהווה קרקע נוחה לפיתוח מיומנויות שונות אשר לא נרכשות במסגרת בית הספר.

התקדמות התהליך היא באחריות התלמידים. הם עובדים מול המנחים שלהם באוניברסיטה ונעזרים בצוות המדעים בבית הספר רק אם נתקלו במשימת בית שהם מתקשים בה. בנוסף לעבודת התלמידים עם המנחים במעבדות שבאוניברסיטה, יתקיימו במסגרת פעילות הכיתה גם מפגשים אישיים וכיתתיים עם רכזת התכנית במעבדות בלמונטה. מטרת מפגשים אלה לסייע לתלמיד בהתמודדות עם קריאה מדעית, עם עיבוד וניתוח התוצאות ועם תהליך הכתיבה.

בית הספר מעניק תמיכה מלאה

בית הספר מצדו ערוך להעניק לתלמידים את כל מה שדרוש על מנת שיצליחו בעבודת הגמר. אחת לחודש יוצאת הסעה מטעם בית הספר – אל האוניברסיטה, ליום מרוכז של למידה ועבודה.

כמו כן בית הספר דואג כי במידת הצורך ייצאו התלמידים משיעורים הקבועים במערכת לצורך עבודה בספרייה או באוניברסיטה – וכמובן באחריות התלמידים להשלים את החומר.

מגמת כימיה יא' יב' – יחידת בגרות "כימיה בגישה חוקרת"

"בלמידה בדרך החקר, תפקיד המורה הוא לא עוד רק להעביר את הידע אל התלמידים אלא ממש להתאים את עצמו כל הזמן לצרכים של תהליך החקר. המורה הוא שמקנה את המושגים המקצועיים – אבל התלמידים הם שמעלים את השערות מחקר תוך שימוש במושגים אלה והם שמחליטים אילו ניסויים עליהם לערוך כדי לבדוק את השערותיהם".

(שירה, רכזת המגמה)

בתיכון "הרצוג" נלמדת כבר מעל 10 שנים יחידה של מעבדת חקר. שיטת לימוד זו מוכרת בבתי ספר רבים אך בית ספרנו היה מהראשונים בארץ שהתחילו בתוכנית זו ביוזמת רכזת המגמה- שירה ארנפלד.

כל תלמידי מגמת כימיה ניגשים לתוכנית החקר בסוף כיתה י' או בתחילת י"א. נכון, כל לימודי הכימיה כוללים ניסויים במעבדות, אבל בתוכנית זו הניסויים הם ברמה גבוהה יותר וכן רמת החקר הנדרשת מהתלמידים גבוהה יותר. התלמידים נדרשים לדעת את מיומנויות החקר ולהתנסות בהן, ובכללן שאילת שאלות, הצגת משתנה תלוי ובלתי תלוי, תכנון ניסוי, כתיבת דו"ח והצגת נתונים באופן גראפי.

בתוכנית זו של יחידת המעבדה, האופי הניסויי של הכימיה בא לידי ביטוי בהגדרת רמת הפעילות והמיומנויות הדרושות לביצועה. היסוד המארגן של יחידת המעבדה הוא בניית המיומנויות הנדרשות באופן מדורג: החל מביצוע ניסוי נתון על פי הנחיות, עיבוד ממצאים והסקת מסקנות ועד לניסוח עצמאי של שאלת חקר, השערה, תכנון עצמאי של ניסוי, ביצוע וייצוג ממצאים במגוון אופנים.

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023