מאמרים

כתיבה מחוללת הבנה - כתיבה בתחומי דעת רבי-מלל

הבנה, על פי דיוויד פרקינס ואנשי חינוך אחרים, אינה מיחזור ושיחזור של תכנים; אנשים מבינים כאשר הם מסוגלים לפעול על תוכן ועם תוכן – לחשוב באופן גמיש על תוכן ואיתו. למשל: להביא דוגמה הממחישה עיקרון, להסביר מושג, למקם פריט מידע בהקשר, או להכליל מתוך פריט מידע.

פעולות מעין אלה מאלצות את הלומד לעבד את התוכן החדש, לפרק אותו מההקשר שבו הוגש ולחבר אותו מחדש בהקשר אחר. פעולות קוגניטיביות מעין אלה הן ביצועי הבנה. ביצועי הבנה מאפשרים ללומד להעניק משמעות לתוכן החדש, להבהיר ולהנהיר אותו; הן מערערות תיאוריות קיימות, מאפשרות בנייה פעילה של רשתות מושגים סבוכות ומחוללות בהדרגה הבנה דינמית וגמישה.

לכן כתיבה היא ביצוע הבנה מסדר גבוה, הדורש עבודה מתוחכמת על תוכן ועם תוכן לנוכח שיקולי דעת מורכבים.

כתיבה מחוללת הבנה היא תכנית הפועלת בתחומי הדעת רבי-המלל (כגון ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה ותנ"ך). במסגרתה, המורים לומדים להנחות את תלמידיהם בתהליכי כתיבה, על מנת להעמיק את הבנתם בתחום הדעת ולהעצים את המסוגלות האוריינית שלהם.

התכנית כתיבה מחוללת הבנה מיישמת, הלכה למעשה, את עקרונות רפורמת הלמידה משמעותית שמוביל משרד החינוך:

בתהליך שיטתי והדרגתי, ובעזרת פרקטיקות פדגוגיות ישימות, המורה מנחה את תלמידיו להבנות את הידע שלהם כלומדים פעילים בתחום הדעת הנלמד.

הטקסטים שהתלמידים מפיקים הם ביצועי הבנה, הנותנים ביטוי לתהליך הלמידה המעמיק שעברו.

למורים ניתנים הכלים הפדגוגיים הן להנחות את התלמידים בהפקת תוצרים אלה והן להעריך את התוצרים באופן שיטתי ומקצועי, כמודל להערכה חלופית בתחום הדעת הנלמד.

תחום האוריינות במכון הוביל פיתוח והתאמת התכנית לכל שכבות הגיל

כיצד עושים את זה?

התכנית כתיבה מחוללת הבנה, כוללת שלושה מרכיבים:

מרכיב 1 – שעת כתיבה

מרכיב 2 – משוב

מרכיב 3 – ביטוי פומבי

מרכיב 1 – שעת כתיבה

שעת הכתיבה בכיתה כוללת את השלבים האלה:

שלב 1: פעילות מדובבת
פעילות המטרימה את הכתיבה. "המדובבים" מותאמים למשימת הכתיבה הנדרשת מהתלמידים וליכולותיהם. למשל, הם מסייעים לתלמיד בהתנעת הכתיבה, בשליפת פרטי תוכן מהזיכרון, בהעלאת מודעות התלמיד למאפיינים המבניים של הטקסט ועוד.

שלב 2: כתיבה

התלמידים כותבים טקסטים מסוגים שונים ובעלי מאפיינים מגוונים: טקסטים סיפוריים (למשל סיפור קצר או בלדה) ועיוניים (למשל הסבר או טיעון), טקסטים מעולמות שיח דבורים ואורייניים, וממגוון הקשרים תרבותיים ודיסציפלינריים.

את משימת הכתיבה המורה מתכנן ומנסח באופן שמנחה את הלומד באשר למטרת הטקסט שעליו לכתוב ומאפייניו.

הנה כמה דוגמאות לטקסטים שכתבו תלמידים על פי הנחיות משימות כתיבה:

שלב 3: שיתוף

התלמידים משתפים זה את זה בטקסטים שכתבו – במליאה, בקבוצות קטנות או בזוגות. הם ממשבים זה את זה באמצעות פרוטוקולים מובנים.

מרכיב 2: משוב

הלומדים מקבלים משוב כתוב מהמורה, ובהדרגה במהלך השנה גם מחבריהם ללמידה. משוב זה מאפשר להם להעמיק את המודעות שלהם להשפעת הטקסט שכתבו על הנמען, ולשכלל את יכולתם לעצב טקסט אפקטיבי בכלל, ובהקשר דיסציפלינרי בפרט.

מרכיב 3: ביטוי פומבי

בית הספר מקדיש שעת כתיבה אחת בשבוע במסגרת השיעורים בתחום הדעת שבתכנית. במהלך שנת הלימודים התלמידים כותבים טקסטים רבים, ואלה נאספים ומוצגים בבית הספר במגוון אופנים: בתלקיט ובאירועי שיא פומביים.

התלקיט

הטקסטים שכותבים התלמידים במהלך השנה נאספים לכדי תלקיט, המשקף את תהליך הלמידה וההתפתחות שעברו, הן בנוגע להבנת מושגים ורעיונות מרכזיים בתחום הדעת והן בנוגע לשכלול יכולת הכתיבה שלהם.

 תלקיטים של תלמידות מקיף ה' באר שבע, שהוצגו ביום השיא הבית-ספרי

אירועי שיא

פעם או פעמיים במהלך שנת הלימודים מקבלים הטקסטים של התלמידים מופע פומבי במגוון אירועי "שיאים בשגרה", כגון: תערוכה בכיתות, הוצאה לאור של עיתון בית-ספרי, תחרות כתיבה שכבתית, הנחיית סדנאות בכיתות, הוצאה לאור של אסופות טקסטים.

בתי הספר בוחרים כיצד לקיים אירועים אלה באופן שמתאים להם, בהנחיית מנחי התכנית ועל פי עקרונותיה.

הנה כמה דוגמאות לתוצרים של ימי שיא:

ראיון אישי עם המלך לואי ה-14 – כתבו, המחיזו והציגו תלמידי כיתה ח' מבית הספר מקיף ו' בבאר שבע בשיעור היסטוריה על המהפכה הצרפתית

עבודות שורשים שכתבו תלמידי כיתות ז' בתיכון מקיף א' באשקלון. עבודה רב תחומית בהנחיית מורים להיסטוריה, גיאוגרפיה, ספרות ומחנכי הכיתות

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023