מאמרים

טיפוח חשיבה ביקורתית - מאמר מבוא

האם הוראה ישירה של מיומנויות חשיבה ביקורתית מטפחת תלמידים ביקורתיים יותר?

במאמרו "חינוך לביקורתיות" ניסה ג'ון פסמור להסביר מהו חינוך לחשיבה ביקורתית. לפיו, תרגול מובנה של שאילת שאלות וערעור העובדות אינו בהכרח משקף תהליך של טיפוח חשיבה ביקורתית.

פסמור טוען כי מורה המלמד את תלמידיו להיות ביקורתיים באמצעות תרגול של מיומנויות קבועות – עלול לגלות שתלמידיו לא פיתחו חשיבה ביקורתית משל עצמם ושהם אינם משתמשים במיומנויות החשיבה הביקורתית בחייהם. הוא מסביר כי מסירת עובדות מהמורה לתלמידיו או דיון צפוי מראש של שאלות ותשובות – אין בהם דבר המטפח חשיבה ביקורתית.

חשוב לפתח בכיתה התלהבות לדיון ביקורתי

הדיון כמקדם חשיבה ביקורתית

הדיון כמקדם חשיבה ביקורתית
מורה השואף לפתח חשיבה ביקורתית בקרב תלמידיו – חובה עליו לפתח בכיתתו התלהבות לדיון ביקורתי. על המורה להקצות הזדמנויות מיוחדות לדיונים בכיתה, שבמהלכם ילמדו תלמידיו להגן על טענותיהם ולערער על טענות חבריהם. הדיון יבוסס על עובדות ונתונים שישמשו בסיס לטיעונים השונים. חשיבה ביקורתית מסייעת להתמודד עם בעיות בלתי מוכרות ויש לחקור אותן, להציע פתרונות, להצדיק ולהוכיח את הטיעונים השונים ולהטיל ספק בממצאים. דיון ביקורתי המכיל את כל האלמנטים האלה מרחיב את אופקי התלמידים ומטפח את החשיבה הביקורתית שלהם כמיומנות לחיים ולא כאמצעי לענות על תרגיל חד פעמי.

אקלים המפתח חשיבה ביקורתית

יש ליצור בכיתה אקלים המעודד את התלמידים לחשוב באופן ביקורתי: להטיל ספק במידע ולשאול שאלות על מקורות המידע ועל מהימנותם.

המורים צריכים להרגיל את תלמידיהם כבר מגיל צעיר לשאול שאלות מסוגים שונים, לקבל החלטות על סמך מידע וכיוצא בזה.

אם אקלים הכיתה מעודד ביקורתיות, ניתן לפתח חשיבה ביקורתית בכל תחום דעת, לרבות מקצועות מדעיים שבהם גם החוקרים טועים לפעמים. הוראה ישירה של חשיבה ביקורתית היא הליך חלקי בלבד, וניתן לשלב את מיומנויות החשיבה הביקורתית בתחומי הדעת השונים באמצעות דיון, פתרון בעיות ועוד.

אקלים המטפח חשיבה ביקורתית מבוסס על ההבנה כי כל ילד יכול לפתח חשיבה ביקורתית. מורה שלא מצליח לעודד חשיבה ביקורתית אצל תלמיד ינסה זאת שוב ושוב, בדרכים מגוונות.

בית ספר שבו יש אקלים המטפח חשיבה ביקורתית הוא בית ספר המדגיש ביצוע מיומנויות ולא לימוד בעל פה, שימוש באינטליגנציה ובחשיבה ולא פיתוח הרגלים אוטומטיים.

לא כל ביקורת היא חשיבה ביקורתית

חשיבה ביקורתית, להבדיל מהטלת דופי, שואפת לראות את הכוונה הכללית של הנאמר או הנעשה. אדם המותח ביקורת על דבר מסוים – אינו בהכרח בעל חשיבה ביקורתית. אדם חסר חשיבה ביקורתית אינו מנסה להבין את מהות הרעיון שאליו הוא מתנגד, ודבריו נועדו רק להעלות התנגדויות, מבלי לנסות לחשוב ולהבין על התמונה הכללית.

אדם בעל חשיבה ביקורתית יודע לא להיצמד לפרטים טפלים אלא לבחון את הרלוונטי לו ומוכן להודות שלא תמיד יש לו תשובות לכל השאלות, אך הוא יודע כיצד לחקור בדרכו אל התשובה.

מהו הפרופיל של אדם חסר חשיבה ביקורתית? אדם שמתייחס לכל החוקים כטבעיים, שלא ניתן להטיל בהם ספק. אדם שלא מאפשר ביקורת רציונלית של רעיונותיו או טיעוניו.

חשיבה ביקורתית במכון ברנקו וייס

מכון ברנקו וייס מטפח אקלים של חשיבה ביקורתית בבתי הספר של רשת ברנקו וייס ובבתי הספר שבהן מופעלות תוכניות חינוכיות מטעם המכון. חשיבה ביקורתית היא מושג רחב מאוד שיישומו בכיתה מתאפשר בעזרת שיטות לימוד מגוונות ובעזרת ליווי פדגוגי משמעותי.

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023