מאמרים

טיפוח הבנה בכיתה

מאחר שיש מסגרת ברורה יחסית להוראה לשם הבנה, האתגר נעוץ לדעתנו בהובלת השינוי בתחום ההבנה בבתי הספר ובאופן שבו ניתן להשפיע באופן מהותי על פרקטיקת ההוראה של המורה בכיתתו (שלעתים מצויה בפועל בסתירה מהותית עם יסודות החינוך להבנה). לכן, יצירה של זירות מרובות שבהן המורים והמנהלים בבית הספר עוסקים באופן ישיר, חברי וביקורתי במעשה ההוראה והלמידה להבנה נראית לנו כתמונה הרצויה.

לשם כך, וכנקודת פתיחה מכרעת, אנו מכשירים בעלי תפקידים מתוך בתי הספר אשר יעצבו את הזירות השונות הללו ויהוו משאב ללמידה תוך כדי עבודה עבור מורים. בעלי תפקידים אלו הם "שגרירים" של שינוי, המשמשים כמגשרים בין ידע ופרקטיקות הבאים מן "החוץ" (המתווכים להם במסגרת הכשרה טרום-תפקידית וליווי תוך כדי עבודה) לבין הידע המעשי הקיים בקרב קהילת המורים בבית הספר.

עקרונות היסוד בהובלת שינוי פדגוגי בתחום ההבנה הם:
 • המורה כלומד

על מנת שמורה יוכל להפנים את תפיסת ההוראה לשם הבנה עליו לגלותה בעצמו. כמו כן, על תהליך הכשרת המורים להוות מודל לאופן שבו היינו מצפים שהדברים יתרחשו בכיתה ולכן אנו מתייחסים אל המורה כאל לומד בעצמו.

 • חשיבה מחודשת על ארגון ההוראה בבית הספר כתומכת בשינוי הפדגוגי

שינוי עמוק בהוראה עשוי להוליד (או לנבוע) מחשיבה מחודשת על ארגון ההוראה. למידת עומק ברוח "פחות זה יותר" הנגזרת בהכרח מתפיסת הבנה מחייבת בטווח הארוך הפחתה של חומרי הלימוד; הפחתה של מספר המורים המלמדים כיתה; הארכת זמן השיעור וכדומה.

 • למידה בהקשר המקומי

על אף שאנו אוחזים בליבה המגדירה הוראה טובה בתחום החינוך להבנה, אנו מבקשים לייצר התאמה ודיבור מתמיד בינה לבין ההקשר הספציפי שבו אנו שואפים ליישמה. ה?קשר זה כולל את תרבות בית הספר, את המורים ושיקול דעתם, תהליכים שונים המתרחשים בבית הספר וכיוצא באלה.

 • ללא תנאים מקדימים ועם כל האילוצים

אין אנו מבקשים להחיל אינספור תנאים מקדימים שיסללו את דרכנו להצלחה מובטחת, אלא דווקא לראות כיצד ניתן לעבוד עם הקיים – על שלל המגבלות והאילוצים שבו מתוך הנחה לפיה ההוראה היא פרופסיה שניתן להצמיח, לו? רק תונבט באופן ראוי.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023