ספרים

78
ש"ח

78הוספה לסל

חוג הנוירונים

רוברט סילווסטר
הספר מציג בפני הקורא את התובנה המדעית העדכנית על מוחנו ועל התהליכים המתרחשים בו. התיאורים הפשוטים, הדוגמאות המוחשיות ואיורים הברורים הנכללים בו, הופכים נושא מורכב זה לנגיש גם לקורא שאינו בקי בתחום. לאור תובנה זו, מועלות בספר סוגיות חשובות בתחום החינוך, שיכולות להוביל לפיתוחם של יישומים חינוכיים חדשניים ומרתקים. הספר פותח במקום החשוב שכבשו המדעים הקוגניטיביים בחשיבה החינוכית ובמעשה החינוכי. בהמשך נבחנים יסודות שונים של מוחנו ודרכי פעולתו, שיש להם משמעות לחינוך: כיצד מוחנו לומד, זוכר או שוכח? כיצד הוא קובע מה חשוב ומה חשוב פחות? כיצד הוא פותר בעיות ומתאים את עצמו לנסיבות שונות? מהם המנגנונים הבסיסיים השולטים על ענייני הוראה ולמידה אחרים – כמו רגש, קשב, חשיבה ופיתוח מיומנויות? בשלהי המילניום השני, ממשיכה ההוראה הבית-ספרית להתרחש בין כותלי חומר הלימודים, אך המטרות האמיתיות של החינוך כיום ממוקדות בפיתוח היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של התלמיד, לגוניהן ולרמותיהן. חוג הנוירונים מציע למנהיגים חינוכיים מספר יישומים שניתן לממשם כבר עתה בבתי הספר, ברוח גישה חדשנית זו.
עמודים: 190

תוכן העניינים

הקדמה

הקדמה למהדורה העברית

מבוא

פרק 1. על סף מהפך

פרק 2. כיצד מוחנו מארגן את עצמו ברמות תאיות ומערכתיות

פרק 3. כיצד מוחנו מתקשר עם הסביבה החיצונית

פרק 4. כיצד מוחנו מחליט מה חשוב

פרק 5. כיצד מוחנו לומד, זוכר ושוכח

פרק 6. כיצד מוחנו פותר בעיות

פרק 7. כיצד מוחנו מתאים עצמו לסביבתו

נספחים

הערות

ביבליוגרפיה

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023