מאמרים

אימון אישי פדגוגי למורים מבוסס צילום עצמי בשיטת MTP CLASS

הכלי הוא וידאו, השפה היא של class, הדרך היא MTP

MTP CLASS היא שיטת אימון אישי לצורך פיתוח מקצועי. היא מבוססת על דירוג איכות ההוראה בכיתה לפי מדדים מוגדרים פרי פיתוח של פרופ' פיאנטה וצוותו בביה"ס לחינוך שבאוניברסיטת וירג'יניה, ארה"ב. מכון ברנקו וייס בשיתוף גף ניסויים במשרד החינוך מיישמים בארץ שיטה זו לאחר תהליך של הכשרה והסמכה לדרגת מומחה.

הוראה איננה אוסף טכניקות ואיננה מעוגנת אך ורק בתיאוריה, אלא היא דורשת הכרעות יומיומיות, בתנאים ובהקשרים משתנים כל הזמן, בכל כיתה. בתפישה זו של ההוראה גלום הצורך ללוות את המורה תוך כדי עבודתו, בתוך כיתתו. תהליך התפתחות מקצועית מיטבי למורים מתבסס בו בעת הן על למידה חדשה והן על התבוננות מקצועית בדרכי יישומה בהקשר הלוקאלי שבו היא מתרחשת.

צפייה בשיעורים ושיח פדגוגי הם כלי עבודה חיוניים המספקים את נקודות ההתייחסות לשפה משותפת ההולמת את מורכבות ההוראה, ותובעים דיוק ומוחשיות שהופכים את השיח על הוראה לכלי שימושי. אולם, לא די בחילוץ ידע מעשי של מורים ובביצוע צפייה ומשוב לשם הובלת שינוי פדגוגי. יש צורך בהרחבת רפרטואר ההוראה על ידי אימוץ פרקטיקות של הוראה מיטבית, המניחות תכליות שונות ומגוונות להוראה.

לצד רכישה של פרקטיקות חדשות יש לעורר עירנות פדגוגית ורגישות לשיקולי הדעת בכל הנוגע לאופני יישומן (יישומים המתרחשים בהקשרים שונים בכיתה ובנויים ממרכיבים שונים: התוכן הנלמד, התלמידים, העיתוי, המורה ועוד). למעשה, אנו מבקשים ליצור עבור המורים מעטפת אימון פדגוגי בשלוש קומות של למידה והתפתחות, תוך שימוש בשיעורים מצולמים:

בקומה הראשונה – נספק למורה מודל מוכח ומתוקף של התבוננות על ההוראה וניתוח ממדיה (ראו להלן על פי מודל CLASS ). אימון פדגוגי לאור המודל מאפשר למורה ולמאמן שימוש בשפה בהירה ומדויקת לתיאור התצפיות בכיתה.
בקומה השנייה – נזמן למורה אפשרות ל רפלקציה אישית על מעשה ההוראה האותנטי שלו והערכה עצמית , המבוססים על צפייה בקטעים מצולמים מהשיעור שלו מלווים במהלכים אימוניים (להלן המודל האימוני MTP).
בקומה השלישית – נזמין את המורה ל הרחבת התודעה המקצועית של המורה, החל ב בחינת העקרונות והתפיסות הפדגוגיים שמנחים אותו בהוראה , המשך ב אימוץ עקרונות חדשים ומיטביים להוראה וכלה ב הרחבת רפרטואר פרקטיקות ההוראה שלו. מהלכים אלו של הרחבת תודעה מקצועית מתאפשרים הודות לשיח פדגוגי עם המאמן, עם העמיתים בתכנית ובצפייה במהלכי הוראה מצולמים של מורים אחרים (שיחה זו מתרחשת אחרי שלבים 1-2).

הוראה דורשת הכרעות יומיומיות, בתנאים ובהקשרים משתנים כל הזמן

שיעורים מצולמים להערכת איכות ההוראה בכיתה - על פי מודל CLASS

שיטת דירוג ההערכה בכיתה ( Classroom Assessment Scoring System – CLASS ) היא כלי תצפית שפותח במקור להערכת איכות הכיתה בגן הילדים עד כיתה ג'. כיום נעשה שימוש נרחבה בשיטה זו למטרות מחקר ופיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים.

מודל CLASS מדרג את איכות ההוראה בכיתה לפי כמה ממדים, אשר נקבעו לאור הנחת היסוד שיחסי הגומלין בין תלמידים לבוגרים (כלומר, המורים) הם המנגנון הראשי של ההתפתחות והלמידה של תלמידים.

יחסי הגומלין בין מורים לתלמידים נבחנים אם כן בשלושה תחומים:

 1. תמיכה רגשית
 2. ארגון הכיתה
 3. תמיכה בלמידה

המודל האימוני MTP

המודל האימוני MTP

התהליך האימוני נמשך 12-15 מחזורים בני חמישה שלבים כל אחד. במהלך חמשת השלבים חלק מהעבודה נעשית מרחוק וחלקה במפגש פנים אל פנים.

התנסות באימון עם MTP ע"פ מודל הערכה CLASS

במהלך האימוני לאחר שלב 1 בו מצולם המורה צופה העמית-המאמן (שלב 2) בשיעור ובהתאם לפרוטוקולים מוכנים של קריטריונים ושאלות ע"פ מודל CLASS הוא עורך למורה קטעים עם הערות אימוניות כתובות המכוונות את הצפייה ושאלות מקדמות חשיבה ועשייה.

בקטעים שלהלן, המשתייכים לשלב 2 במודל, שלחה אודליה המאמנת את הקטעים וההערות (כתובים במסגרת תכולה) למורה מוריאל שתצפה בהן (שלב 3) לפני המפגש בניהן, פנים אל פנים (שלב 4). מחזור ליווי כזה יתקיים 12-15 פעמים לאורך השנה.

קליפ 1: עבודה טובה

בסרטון הבא נצפה בדוגמה לדרך ההתבטאות של המורה המשרה אקלים חיובי בכתה ולאחריו תקראו את הערת המנחה

הערת המנחה כוללת הסבר מוסכם מה הכוונה ב"אקלים חיובי", תאור המעשה הנצפה שמשרה אקלים חיובי ואליו מתייחסת המאמנת ושאלה מקדמת חשיבה המכוונת את המורה להתבוננות מעמיקה ורחבה כדי להגביר את המודעות שלה למעשיה הפדגוגיים.

ההערה האימונית:

אקלים חיובי בכיתה משקף את הקשר הרגשי ואת מערכות היחסים בין מורים לתלמידים, ואת החמימות, הכבוד וההנאה הבאים לידי ביטוי ביחסי גומלין מילוליים ולא מילוליים כאחד.

אחת הדרכים ליצור אקלים חיובי בכיתה היא להשרות אוירה של כבוד על-ידי שימוש בשפה מכבדת, קריאה לתלמידים בשמם, דיבור בקול נעים ורגוע, הקשבה הדדית ושיתוף פעולה.

 • בקליפ זה שמעתי אותך מדברת בקול נעים והבחנתי שאת משתמשת בשפה מכבדת.
 • כשאת מתבוננת בקליפ – אילו התנהגויות נוספות, מהמתואר לעיל, את מזהה שאת מפגינה בשיעור שמקדמות אוירה של כבוד בינך ובין התלמידים?

קליפ 2: נקודה למחשבה
בסרטון הבא נצפה בדוגמה לדרך ההתבטאות של המורה הנותנת מקום ומתחשבת בנקודת מבט התלמידים.

בהערה האימונית המאמנת משתפת בהסבר המוסכם ל"התחשבות בנקודת המבט של מתבגרים" ואיך עושים זאת אז היא מדגישה במה התמקדה בצפייה ואיך זה מראה התחשבות בנקודת המבט של המתבגר. לאחר מכן מזמינה המאמננת את המורה ליישם את הבנתה לגבי קריטריון זה ולהרחיב את ההתבוננות שלה לגביו. לבסוף המאמנת מפנה את המורה להתבונן בהשלכות של מעשיה כדי שתבין מה תרומתם וזה יעודד אותה להמשיך וליישם את הדבר ואולי אף לשכללו.

ההערה האימונית:

התחשבות בנקודות המבט של מתבגרים היא המידה שבה המורה יכול לתת מענה לצרכים החברתיים וההתפתחותיים של מתבגרים, על ידי מתן הזדמנויות לתלמידים לפתח אוטונומיה ומנהיגות. ממד זה כולל גם את המידה שבה הרעיונות והדעות של התלמידים זוכים להערכה ואת המידה בה התוכן הנלמד מוצג באופן מועיל ורלוונטי למתבגרים.

אחת הדרכים להתחשב בנקודות המבט של מתבגרים היא באמצעות הפגנת גמישות, מתן הזדמנות לתלמידים להוביל את הלמידה ועידוד רעיונות ודעות של התלמידים.

בסרטון הבא ניתן לראות איך המורה נותנת מקום לדבריו של התלמיד וכותבת אותם על הלוח ולאחר מכן נותנת הזדמנות לתלמידה אחרת הלביע את עצמה.

 • בקליפ זה, אני מבחינה שאת מעודדת את הפרשנות של יובל (התלמיד) למטאפורה "ילדה מזלג" על ידי רישום התשובה שלו על הלוח. כשאת מתבוננת בקליפ, מה עוד את רואה שאת עושה, שמחזק ומעודד את הרעיון של יובל?
 • כשאת נזכרת בשיעור הזה – כיצד העידוד שלך את הרעיונות והדעות של התלמידים השפיע עליהם?

קליפ 3: להפיק את המרב
בסרטון הבא נצפה בדוגמה לדרך ההתבטאות והעבודה בה משתמשת המורה כדי לקדם הבנת התוכן.

הערת המאמנת פותחת בהסבר מוסכם מה הכוונה ב"הבנת תוכן" לאחר מכן היא מתארת במה התמקדה ומבקשת ממנה לשים לב למעשיה כדי שניתוח האירוע יובן בהקשר ובשאלה מקדמת החשיבה היא מכוונת אותה להרחבת הרפרטואר בהקשרים דומים.

ההערה האימונית:

הבנת תוכן מתייחסת הן לעומק התוכן של השיעור והן לגישות שנעשה בהן שימוש כדי לסייע לתלמידים להבין את המסגרת, את מושגי המפתח ואת המיומנויות במקצוע הלימוד.

מורים יכולים לקדם הבנה עמוקה בכך שידגישו קשרים משמעותיים בין עובדות, מיומנויות ורעיונות; יקשרו את הנלמד בשיעור לעולם האמיתי ויציעו מגוון נקודות מבט לתוכן הנלמד.

בסרטון זה מזמינה המורה את התלמידים להתייחס לדמות הילדה מנקודות מבט אישיות שונות, הן כחברים של הילדה והן לזהות מה הם.

 • בקליפ זה, אני רואה שאת מזמינה את התלמידים להתייחס למטאפורות "ילדה כף" ו"ילדה מזלג" מנקודת מבטם האישית.
  כשאת רואה את הקליפ – מה את עושה כדי לאפשר את נקודת המבט הזו? מה את שואלת?
 • כשאת מתבוננת בשיעור לאחור – אילו נקודות מבט נוספות יכולת להציע לתלמידים שלך, להתבוננות במטאפורות, כך שההבנה שלהם תעמיק עוד יותר?
צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023