מאמרים

הערכה חלופית מהי? מאמר מבוא

הערכה חלופית היא מושג המתייחס לאופן הערכת המסגרת החינוכית את הפרט הלומד בה.

הערכה זו נקראת בשפה המקצועית "הערכה חלופית" מכיוון שהיא מהווה חלופה להערכה המסורתית והמקובלת, הלא היא המבחן.

ההערכה המסורתית באמצעות מבחן אינה מודדת את יכולת היישום של התלמיד אלא לרוב את יכולת זכירת החומר ויציקתו לתשובה מובנית. הערכה חלופית היא מושג כולל לאמצעי ההערכה הנוספים למבחן. הערכה חלופית בודקת מה מידת יכולתם של תלמידים ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו – בתנאים הקובעים של "העולם האמיתי" שמחוץ לבית הספר.

איך התפתחה ההערכה החלופית?

בתקופה הטרום-מודרנית בחן המורה את תלמידיו באמצעות שאילת שאלות. תלמידים נדרשו לדקלם את התשובה בעל פה, לפי ספרי הלימוד. בתקופה המודרנית נבנו מבחני ההישגים המוכרים לנו עד היום. בהערכה המסורתית באמצעות מבחן נדרשים התלמידים לענות על שאלות כלליות על החומר. העידן הפוסט-מודרני הביא מגמה של ניתוק מן המבחנים הסגורים ושל שילוב תהליך ההוראה עם תהליך ההערכה.

הערכה חלופית – עקרונות

איך מיישמים הערכה חלופית בכיתה?

 • ההערכה החלופית מתבססת על ההנחה כי בחברה מרובת תרבויות ובכיתה מרובת אינטליגנציות וסגנונות חשיבה ישנה שונות רבה בין התלמידים ולכן לא ניתן להעריך שכבה שלמה ואף לא כיתה שלמה באותו אמצעי הערכה.
 • ההערכה החלופית משולבת כחלק מתהליך ההוראה. ההערכה אינה מתרחשת בסוף הלמידה אלא במהלכה.
 • הערכה חלופית מודדת יכולות אקדמיות וקוגניטיביות – אך לא רק אותן. באמצעות הערכה חלופית ניתן להעריך גם היבטים רגשיים, חברתיים ובין-אישיים בפרופיל של כל תלמיד.
 • ההערכה החלופית מעריכה את תוצרי הלמידה – ואת תהליכי הלמידה. באמצעי הערכה חלופיים ניתן להעריך התקדמות, יכולת רפלקטיבית וביקורתית, חשיבה מטה-קוגניטיבית ועוד.
 • הערכה חלופית מתבצעת על ידי גורמים שונים במסגרת החינוכית: המורה, התלמיד, עמיתים, מומחים חיצוניים ועוד.
 • מבחן בהערכה מסורתית מוגש לידי התלמיד במועד מסוים – ומוחזר בסיומו למורה. לעומת זאת, בהערכה חלופית התלמיד שותף ופעיל בתהליך ההערכה. התלמיד מכיר את הקריטריונים להערכה ומקיים דיאלוג עם המורה לגבי ההיבטים השונים שבהערכה.
 • משימות הערכה חלופית הן אותנטיות ורלוונטיות לחיי התלמידים.
 • ציון מספרי או הערכה מילולית קצרה מתאימה לדרכי הערכה מסורתיות. בהערכה חלופית מגיש המורה פרופיל ביצועי מפורט של יכולות התלמיד. התמונה המתקבלת מהפרופיל היא מעמיקה ומצביעה על צדדים רבים באישיותו של התלמיד.

"ההערכה החלופית אינה שוללת מבחנים, אלא מדגישה את הנופך המעשי-יישומי שבהם"

דוגמאות להערכה חלופית

ההערכה החלופית אינה שוללת מבחנים, אלא מדגישה את הנופך המעשי-יישומי שבהם. נוסף למבחנים ישנן אפשרויות רבות להערכה חלופית:

 • כתיבת עבודת חקר
 • מטלות ביצוע
 • תלקיט עבודות – פורטפוליו
 • הכנת משחק
 • הפקת הצגה
 • בניית דגםאפשרויות ההערכה החלופית מגוונות. ניתן להתאים משימות הערכה לפי האינטליגנציות המרובות.

הערכה חלופית במכון ברנקו וייס

בבתי הספר של רשת ברנקו וייס מוערכים התלמידים באמצעות הערכה חלופית, נוסף על מבחני ההישגים המסורתיים שנועדו להכנה לבגרות. תלמידי הרשת מוערכים על סמך פרויקטים וביצועי הבנה, המחזקים את יכולתם של התלמידים ליישם את החומר בחייהם.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023