מאמרים

הערכה חלופית – איך עושים את זה נכון? – מאמר מבוא

הערכה חלופית היא החלופה הפוסט-מודרנית לבחינות המסורתיות. הערכה חלופית מושתתת על התפיסה כי מדידות הביצוע של תלמידים נועדו לבדוק את יכולת התלמידים ליישם בחייהם את החומר שלמדו בכיתה. לפיכך, מטרת הערכה חלופית היא יישום, ולא בדיקת זיכרון.

ג'יי מקטי, במאמרו "מה קורה בין הערכה להערכה" מסביר כי ההערכה החלופית היא חיונית לכל מסגרת חינוכית – אך לא די בביצועי פרויקטים מפעם לפעם. לדבריו יש להנחיל הרגלי הערכה חלופית בכל התשתית הבית ספרית. איך עושים זאת?

מטרות ביצוע ברורות – תנאי להערכה חלופית איכותית

כל מורה חייב לברר מה הוא מצפה מהתלמידים לדעת, להבין ולהיות מסוגלים לבצע כתוצאה מהלמידה. בהערכה חלופית המורה צריך לקבוע כיצד יבטאו התלמידים את הידע והמיומנויות. הוראה המעודדת ביצועים מחייבת את המורה לחשוב על התוכן של תוכנית הלימודים, ויותר מכך לחשוב על ביצועי ההבנה שאליהם ירצה להגיע. באופן זה, ההערכה החלופית הופכת ליעד הוראה חשוב.

 

למה חשוב לקבוע מטרות ביצוע ברורות להערכה חלופית?

מבחינת המורים:

 • מורה המלמד לפי מטרות ביצוע ברורות כבר מתחילת תהליך הלמידה, מדריך את תלמידיו ברור יותר ויעיל יותר.
 • קביעת המטרות לביצוע ההבנה עוזר למורה לבסס את סדר העדיפויות בתוכנית לימודים ולהתמקד בידע חיוני וארוך טווח.

מבחינת התלמידים:

 • יחס התלמידים אל הלמידה מושפע מהבנתם את מטרות הלמידה ואת המצופה מהם בסוף התהליך. לכן חשוב לשקף לתלמידים את מטרות הביצועים.
 • תלמידים המתנסים בלמידה לפי מטרות מוגדרות עוברים מתפיסה של "מה הבנתי" לתפיסה של "אני יודע מה עליי לשפר".

אותנטיות ורלוונטיות בתוצרים של הערכה חלופית

משימות הערכה חלופית מעודדות תלמידים לבטא את ידיעותיהם ומיומנויותיהם באופן שישקף את העולם שמחוץ לבית-הספר. הערכה חלופית אותנטית דורשת מהתלמידים ליישם את הידע והכישורים שלהם כך שהתוצאה תהיה תוצר ממשי או ביצוע כלשהו. לתוצרים ולביצועים אלה יש מטרה ברורה והם מכוונים לקהל ידוע.

מחקרים מראים שלמידה אותנטית מעודדת יחס חיובי של תלמידים לתהליך הלמידה. דוגמה למחקרים אלה: schunk בשנת 1990 ו- McCombs ב- 1984. ובאמת, מורים שהתנסו בהערכה חלופית תיארו התלהבות ומוטיבציה גבוהה של תלמידיהם בהכנת התוצר האותנטי המוחשי.

הגדרת קריטריונים לביצוע הערכה חלופית

הערכה חלופית של ביצועי התלמידים צריכה להתבסס על שיפוט ועל קריטריונים ברורים המנחים את התלמידים בעבודתם. את הקריטריונים ניתן להציג בעזרת טבלה או בעזרת רשימת ביצועים, הכוללת גם את האיכויות שהמורה רוצה לראות בתוצרי הביצוע. קריטריונים המופיעים בצורת שאלות הם הנוחים ביותר עבור תלמידים. התלמיד מתרגל לשאול את עצמו את שאלות ההנחיה ומבקר את עבודתו באמצעותן.

מורה המשתף את תלמידיו בקריטריונים להערכת הביצוע מצליח להביא גם לשיפור הביצועים מהערכה להערכה.

תוצר מצוין כמודל למצוינות בביצוע

ויגינס כתב ב-1990 כי אם מורה מצפה מתלמידיו לעשות עבודה מצוינת, עליו להראות להם איך נראית עבודה מצוינת. לפיכך, מורה המקיים בכיתתו הערכה חלופית ומצפה לתוצרי ביצוע איכותיים – לא יסתפק בהצגת הקריטריונים לביצוע, אלא יציג גם מודל למצוינות.

לתעד ולחגוג את ההתקדמות

הערכה חלופית איכותית היא תהליך מתועד, שבמהלכו ובסופו יכול התלמיד לא רק ליישם את החומר הנלמד, אלא גם להבין את מיומנויותיו שלו. אם מבחן הוא כמעין תצלום יחיד, הרי שתיק עבודות הוא כאלבום תמונות המשקף צמיחה והתפתחות לאורך זמן. מורה המבצע הערכה חלופית חייב לשקף לתלמיד את התהליך ולחגוג את השיפור ואת השינויים בזכות התהליך. רק כך יצליח לנצל את מקסימום היתרונות שבהערכה חלופית.

הערכה חלופית במכון ברנקו וייס

מכון ברנקו וייס מפתח תוכניות חינוכיות לבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, שבהן הלמידה מבוססת פרויקטים ופעילה. התלמידים זוכים להערכה חלופית המשקפת להם את מכלול היכולות שלהם ומעניקה להם חווית הצלחה. נוסף על כך, הידע הנלמד הופך לידע משמעותי הרלוונטי לחייהם. לבירור על תוכניות חינוכיות של מכון ברנקו וייס.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023