מאמרים

הוראה לפי אינטליגנציות מרובות – מאמר מבוא

מאז ניסח הווארד גרדנר את תיאוריית האינטליגנציות המרובות, השתנתה תפיסת האינטליגנציה והגדרתה ברחבי העולם. תלמידים שבעבר התקשו להבין את הסיפור ההיסטורי כפי שסיפר אותו המורה – הצליחו להבין אותו טוב יותר בזכות חומרי הוראה מגוונים שהתאימו לריבוי האינטליגנציות בכיתה: גרף המתאר את ציר הזמן ההיסטורי, שיר המתאר את התקופה, אומנות המשקפת אירוע דרמטי ועוד.

מערך שיעור לאינטליגנציות מרובות

הוראה לפי אינטליגנציות מרובות היא תהליך חינוכי שתחילתו בהבנת המאפיינים של כל אינטליגנציה והכשרים הבאים לידי ביטוי אצל כל כל תלמיד ותלמיד. שאלון האינטליגנציות המרובות מסייע למציאת הפרופיל הכיתתי ומהווה בסיס לבניית מערכי השיעור המותאמים.

איך לבנות מערך שיעור לפי אינטליגנציות מרובות?

התפיסה שבבסיס ההוראה ברוח גרדנר היא כי נושא השיעור ומטרותיו אחידים לכלל התלמידים, אך חומרי ההוראה והפעילויות – מגוונים. בניית שיעור הפונה לאינטליגנציות מרובות בכיתה היא אתגר עבור מורים רבים, אך התוצר משתלם. תלמידים הלומדים בדרך זו מפיקים יותר משמעות מהחומר הנלמד בכיתה ומדווחים על סיפוק והנאה מלימודיהם.

סיכום שלבי בניית מערך שיעור ברוח גרדנר

 1. מילוי שאלון אינטליגנציות אישי והבנת פרופיל האינטליגנציות של תלמידי הכיתה.
 2. תכנון נושא השיעור ומטרת השיעור – כבכל שיעור רגיל.
 3. תכנון פעילויות הוראה המותאמות לפרופיל האינטליגנציות בכיתה.
 4. תכנון והתאמת חומרי ההוראה לאינטליגנציות השונות בכיתה.
 5. תכנון מיומנויות מרכזיות שיובילו את הלמידה.

אינטליגנציות מרובות – יישום

במכון ברנקו וייס אנחנו מיישמים את תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר בכל פעולותינו. בחלק מבתי הספר השש-שנתיים של רשת ברנקו וייס ממוינות השכבות לכיתות על פי האינטליגנציה הדומיננטית של התלמידים. בבתי ספר אחרים הלמידה משלבת משימות לפי האינטליגנציות השונות.

בבתי ספר רבים שאינם ברשת ברנקו וייס, מובילים אנשי המכון עשייה חינוכית המקדמת הוראה ברוח האינטליגנציות המרובות. בבתי ספר אלה מתקיימות תכניות של הנחיית מורים או העשרת תלמידים, המושתתות על התיאוריה של גרדנר.

היישום של האינטליגנציות המרובות מביא לשינוי תפיסתי ומעשי של הצוותים החינוכיים ושל התלמידים. המורים נהנים לחדש את דרכי ההוראה שלהם, והתלמידים חווים הצלחה משמעותית בלימודים. שיעור הבנוי ברוח דבריו של גרדנר מעודד השתתפות פעילה של כל התלמידים, גם אלה שממעטים לדבר בשיעורים הקונבנציונאליים.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023