ספרים

82
ש"ח

82הוספה לסל

הון מקצועי – שינוי ההוראה בכל בתי הספר

אנדי הרגריבס ומייקל פולן
מורים הם הגורם החשוב ביותר במערכת החינוך – השפעתם החינוכית על התלמידים היא הגדולה ביותר. כל ניסיון לשפר את מערכת החינוך חייב להתחיל במורים – בטיפוח ההון המקצועי שלהם. הון המקצועי של מורים עשוי מהון אנושי – יכולת ליישם ידע ומיומנויות מורכבים בהוראה; הון חברתי – יכולת לנהל יחסים חברתיים מקדמים; ומהון החלטה – יכולת לבצע שיקול דעת ולקבל החלטות מושכלות. הספר טוען שהון מקצועי של מורים הוא המפתח למערכות חינוך טובות ומראה כיצד ניתן לרכוש, להצמיח וליישם אותו.

“מן המחקרים המקיפים שערכנו”, כותבים המחברים, “התרשמנו שיש בהחלט פוטנציאל לשנות תרבויות של בתי ספר ומערכות חינוך, וכך לשנות את התרבות של מקצוע ההוראה כולו. אנחנו מדברים על שינוי מערכתי בעל היקף תרבותי עמוק”.
עמודים: 263

תוכן העניינים

מבוא

תודות

1. הון רעיוני

שני סוגי הון

אסטרטגיות שגויות

התשובות הנכונות

2. גישות סותרות להוראה

הגדרה מדויקת של הבעיות

שני חזונות של הוראה

סיכום

3. סטריאוטיפים של הוראה

מהי הוראה?

הוראה כעבודה

ההוראה בימינו

סיכום

4. השקעה ביכולת ובמחויבות

ראיות וניסיון

יכולת

מחויבות

קריירה

מחויבות, יכולת וקריירה

סיכום

5. הון מקצועי

אנשי מקצוע ומקצוענות

שלושה סוגי הון

פרקטיקה רפלקטיבית

סיכום

6. תרבויות וקהילות מקצועיות

אינדיווידואליזם

תרבויות שיתופיות

סיכום

7. הטמעת השינוי

הון מקצועי כסדר יום

כיצד מתחולל שינוי

קווים מנחים לפעולה

הטמעת העתיד

הערות

מפתח

על המחברים

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023