מאמרים

הולונומיה ומשאבי התודעה

הולונומיה ומשאבי התודעה

הולונומיה היא מונח המצרף שתי מילים יווניות שפירושן: שלם וחלק. ההולונומיה היא מצב שבו אדם מתפקד כעצמאי, בו בזמן שהוא חלק ממערכת גדולה יותר. ההולונומיה היא קיום בו-זמני של שני צרכים: הצורך לאוטונומיה והצורך להדדיות. אלה הם צרכים סותרים, אך ההולונומיה מאזנת בין שני הצרכים האלה.

כדי להגיע למצב האיזון שמקנה ההולונומיה, יש לחזק את המשאבים התודעתיים של בני האדם. קוסטה וגרמסטון הציעו חמישה משאבי תודעה (states of mind), שהעצמתם המתמדת, תוך שמירה על איזון ביניהם, מאפשרת ליחיד לתפקד בתוך הסתירה שבין הרצון להיות אוטונומי לבין הצורך לתפקד בקבוצה.

ההולונומיה היא מצב שבו אדם מתפקד כעצמאי, בו בזמן שהוא חלק ממערכת גדולה יותר

חמשת משאבי התודעה

חמשת משאבי התודעה הם מקורות אנרגיה בלתי נדלים המזרזים התנהגויות הולונומיות.

מערכת המושגים של משאבי התודעה היא כלי אפקטיבי להעצמת התלמידים בממדים האישיים והחברתיים. לכן, פיתחנו הגדרות למרכיבי משנה (מרק"רים) של האימון הקוגניטיבי, אותם מצאנו כבעלי חשיבות באימון של ילדים, בני נוער ובכלל ואפשר לעשות שימוש בכלים, שגרות ובדרכים שונות כדי לטפח מרכיבים אלו.

משאבי התודעה הם:

מסוגלות

תחושה של יכולת ומיקוד שליטה פנימי. אנשים בעלי תחושת מסוגלות הם פעילים, אופטימיים ואוהבי אתגרים. תחושת המסוגלות של אדם היא גורם מכריע בעת פתרון בעיות מורכבות.

 • מיקוד שליטה פנימי
 • פרואקטיביות
 • התמדה מול קשיים וכישלונות
 • הצבת אתגרים משמעותיים

גמישות

יכולת לראות מצבים ממגוון נקודות מבט, לשנות דעה ולהמציא פתרונות מקוריים. אנשים גמישים הם יצירתיים ומסוגלים להתקיים במצב של עמימות ולתאם בין מגוון פעילויות המתרחשות בו בזמן.

 • יכולת להתבונן ממגוון נקודות מבט
 • שהייה בעמימות ופעולה מתוכה
 • העזה, לקיחת סיכונים מחושבים
 • יצירתיות

מקצועיות

חתירה ליסודיות ולדיוק בעבודה ובתקשורת. הרצון לשפר ולדייק הוא מקור אנרגיה שמתוכו אנשים מעמיקים את הידע ואת המיומנויות שלהם. אנשים הולונומיים מייצרים מטרות ומכוונים את התקדמותם לקראת אותן מטרות.

 • שאיפה מתמדת לשיפור
 • הצבת מטרות וחתירה למימושן
 • בהירות ודיוק בשפה ובחשיבה
 • שליטה בממדי הזמן

מודעות

ניהול החשיבה, מכוונות עצמית וייצוג בהיר של המציאות הפנימית והחיצונית. אדם מודע ער להתרחשויות חיצוניות ופנימיות כאחד. אנשים הנהנים ממצב של מודעות מצליחים לנתב את התקדמותם לקראת המטרות שלהם.

 • רפלקטיביות, מטאקוגניציה, שימוש בכובע כחול
 • שליטה עצמית
 • שליטה ופיקוח על המרק"רים האחרים

תלות הדדית

חשיבה ופעולה מתוך שותפות עם אחרים. אנשים הולונומיים גם תורמים לטובת הכלל וגם נתרמים ממשאביהם של אחרים.

 • נכונות לעזור לעמיתים
 • נכונות להיעזר בעמיתים
 • השעיית ערכים וצרכים למען הקבוצה
צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023