ספרים

75
ש"ח

75הוספה לסל

ההרגשה של מה שקורה

אנטוניו ר. דאמסיו
בספר ההרגשה של מה שקורה עוסק אנטוניו ר. דמאסיו בחזית המחקר המדעי – מסתרי התודעה. כיצד אנו יודעים שאנו יודעים? כיצד השכל שלנו יודע שהוא קיים? כיצד אנו יודעים שלמחשבות הפרטיות שלנו יש תודעת עצמיות? דמאסיו מתעמת עם הדעות הרווחות לגבי התודעה, וטוען כי הניסיון להסביר תמונות מנטליות אינו מספיק להבהרת מסתורי התודעה. יש הכרח להתמודד עם השאלה כיצד מגיעה תודעת העצמיות אל המוח. על פי תפיסתו, תודעת העצמיות אינה תלויה בזיכרון או בהיגיון, ואף לא בשפה, אלא היא נובעת מיכולתו של המוח לתאר את התייחסותו של היצור החי למושאים שונים. יכולת זו היא תוצאה של מעורבות המוח בתהליך החיים. כלומר, תחושת העצמיות שמוחנו יוצר היא עוד אמצעי מתוחכם שאנו מפעילים על מנת להבטיח את המשך קיומנו כיצורים חיים.
עמודים: 415

תוכן העניינים

חלק II: להרגיש ולדעת

פרק שני: אמוציה והרגשה

פרק שלישי: תודעה גרעינית

פרק רביעי: הרמז הנרמז למחצה

חלק III: הביולוגיה של הידיעה

פרק חמישי: האורגניזם והאובייקט

פרק שישי: יצירת תודעה גרעינית

פרק שביעי: תודעה מורחבת

פרק שמיני: הנוירולוגיה של התודעה

חלק IV: מוכרח לדעת

פרק תשיעי: להרגיש הרגשות

פרק עשירי: להשתמש בתודעה

פרק אחד-עשר: תחת האור

נספח א: הערות על נפש ועל מוח

נספח ב: מילון מונחים לועזיים

הערות

שלמי תודות

על המחבר

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023