מאמרים

אינטליגנציה מצליחה - מאמר מבוא

"אינטליגנציה מצליחה" היא תיאוריה פורצת דרך המגדירה את האינטליגנציה האנושית. את התיאוריה הגה פרופסור רוברט סטרנברג והיא מבוססת על התורה הטריארכית של האינטליגנציה.

האינטליגנציה שמבטיחה הצלחה בתחומי החיים השונים כוללת שלושה רכיבים: אינטליגנציה אנליטית – "הכושר לנתח ולהעריך רעיונות, לפתור בעיות ולקבל החלטות"; אינטליגנציה יצירתית – "הכושר לחרוג מן הנתון ולחולל רעיונות חדשים ומעניינים"; ואינטליגנציה מעשית – "הכושר לתרגם את התיאוריה ואת הרעיונות המופשטים להישגים מעשיים."למרות שהצלחה תלויה מאוד בהקשר חברתי-תרבותי רכיבים אלו נחוצים ותקפים בכל הקשר.

האינטליגנציות השנייה והשלישית אמנם אינן כלולות במושג המסורתי של אינטליגנציה הנמדדת באמצעות סולם ה-IQ, אך הן חיוניות להצלחה בלימודים, בעבודה ובמסגרות חיים אחרות.

סטרנברג, בשונה מגרדנר, מציג שלושה ממדים של אינטליגנציה אחת והוא אינו מפרק את האינטליגנציה לאינטליגנציות נפרדות.

התכונות של בעלי אינטליגנציה מצליחה הן בעלות אופי "נטייתי" מובהק. הנה תשע עשרה נטיות חשיבה או "איכויות אישיות" של בעלי אינטליגנציה מצליחה וביאור קצר שלהן.

בעלי אינטליגנציה מצליחה:

 • מניעים את עצמם: לכישרונות שאדם מצויד בהם אין חשיבות אם אין לו הנעה להשתמש בהם. הבדלים בהצלחה הם תולדה של רמת ההנעה, בעיקר הנעה הפנימית.
 • לומדים לשלוט בדחפיהם: התנהגות אימפולסיבית מחבלת בהתנהגות אינטליגנטית. בעיות מורכבות דורשות השקעת זמן בחשיבה – סבלנות.
 • יודעים מתי להתמיד: ידיעה היכן ראוי להתמיד בניסיון לפתור בעיה והיכן ראוי להרפות מכך היא תנאי להתנהגות אינטליגנטית.
 • מתרגמים מחשבה למעשה: יכולת לפעול בהתאם לרעיונות היא תנאי להתנהגות אינטליגנטית.
 • מכוּונים למוצר: התרכזות בתוצר או עניין בתוצאה הם תכונות של חושב טוב.
 • מביאים מטלות לכלל סיום: יכולת "לחתוך" ולהתגבר על נטייה לדשדש במקום ועל חרדות הכרוכות בסיום פרויקט היא איכות אישית של חושב אינטליגנטי.
 • הם יזמים: בעלי אינטליגנציה מצליחה נוטים להתחייב ולפעול.
 • אינם חוששים מכישלון: חשש מפני כישלון מונע מאנשים לנצל את מלוא יכולתם האינטלקטואלית.
 • אינם דוחים דברים: חושבים טובים מתכננים ומנהלים היטב את זמנם.
 • נוטלים אחריות על מעשיהם: הטלת אשמה על אחרים או על עצמך משבשת את החשיבה.
 • דוחים רחמים עצמיים: חושבים טובים אינם מתמסרים לרחמים עצמיים. אם נעשה להם עוול, הם מתקנים אותו מיד.
 • הם עצמאיים: תלות בחשיבה של אחרים משתקת את החשיבה.
 • חותרים להתגברות על קשיים: חושבים טובים אינם מניחים לקשיים אישיים להסיט אותם ממסלול העבודה האינטלקטואלית שלהם.
 • מתרכזים בהשגת מטרותיהם: תנאי לחשיבה טובה הוא התרכזות בעניין אחד לאורך זמן.
 • אינם מתפרסים באופן רחב או צר מדי: חושבים טובים נמנעים מלקבל על עצמם מטלות רבות או מעטות מדי.
 • מסוגלים לדחות סיפוקים: העדפת תגמולים ארוכי טווח על פני תגמולים קצרי טווח מסייעת לחשיבה טובה.
 • רואים את היער ואת העצים: חושבים טובים מתחשבים במכלול ובפרטים.

אינטליגנציות אנליטית, יצירתית ומעשית הן שלושה ממדים של אינטליגנציה אחת.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023