מרכז הידע שמחים לשתף בידע המקצועי שלנו בנושאים שבלב האתגר החינוכי העכשווי – בספרים, בחומרי למידה ובכלים יישומיים בתחומי הפדגוגיה והדידקטיקה

לפי נושאים
לפי סוגים
הצג
גלו עוד סגירה
פרסונליזציה בחינוך
הוראה-למידה המתייחסת לפרט על כישוריו, יכולותיו, מקומו ומצבו האישי, ונותנת מענה בדרכי הוראה פרסונלית, המותאמת לו.
גלו עוד סגירה
הוראה-למידה משמעותית
פדגוגיה המובילה ליצירת משמעות בתהליך ההוראה-למידה - הן לתלמיד והן למורה
גלו עוד סגירה
פיתוח מקצועי של מורים
תכנים ודרכים המשמשים בפיתוח המקצועי של אנשי חינוך, בעבודה ישירה עמם ובהנחיית אחרים העוסקים בפיתוח מקצועי
גלו עוד סגירה
למידה חברתית-רגשית SEL
דרכים ופעולות לחיזוק, להעצמה ולהצמחה של תלמידים ומורים, בהיבטים רגשיים וחברתיים
גלו עוד סגירה
תקשורת ושיתופיות
דרכים לייצר תקשורת בונה ומקדמת בין תלמידים ומורים ובין אנשים באשר הם, ולטפח שיתוף פעולה ועבודה ולמידה בצוותא, תוך מיצוי המרב מהפרט ומהקבוצה
גלו עוד סגירה
הוראה הטרוגנית
הוראה ולמידה בכיתה כיתה גדולה, על הרבים המרכיבים אותה – תוך שמירה על כל יחיד בה ועל ייחודיותו
גלו עוד סגירה
נוער בסיכון
תכנים ולדרכים בעבודה חינוכית ופדגוגית עם נוער בסיכון חינוכי
גלו עוד סגירה
הערכה ומדידה
אחריותיות בחינוך: הערכה ומדידה של הוראה ולמידה – בדרכים שונות ובכלים שונים
גלו עוד סגירה
קהילה וחברה
מעורבות בקהילה במישור הפרט, בית הספר והרשות. הנהגה כוללת של החינוך ביישוב/רשות מקומית.
גלו עוד סגירה
ליווי בתי ספר
היכולת להנהיג את עצמי היא בסיסי להנהיג אחרים. תוכניות, שגרות וכלים שונים לטיפוח תחומי מנהיגות אלו
צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023