תמר עציוני

מנהלת חטיבת הביניים בביה"ס ברנקו וייס, בית שמש
פרטים נוספים