שיר גרינפלד

מנהלת משרד תכנית מדעניות העתיד
פרטים נוספים