רן כהן אהרונוב

חבר האסיפה הכללית
דוא"ל
פרטים נוספים

רן כהן אהרונוב מתמחה בחינוך בגיל הרך – שותף בהקמה וחבר דריקטריון בילדותא – הארגון להובלת שינוי בגיל הרך, מייסד ומנהל שותף ב-Early Starters International – ארגון המקדם ומפתח חינוך לגיל הרך במדינות מתפתחות, מייסד ושותף בפרויקט ילדי בית העץ. במכון הדמוקרטי ישראל (בסמינר הקיבוצים) ייסד ופיתח רן כהן אהרונוב את תחום הגיל הרך. כהן אהרונוב ייסד והיה מנכ”ל של עמותת ‘מגוון’ העמותה לקידום ופיתוח גוונים בחינוך, ובמכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין ייסד וניהל את תכנית חפ”ן, כמו כן, היה ממקימי בי”ס קס”ם (קהילה, סביבה, מקום), ניהל את הפנימיה בביה”ס הסביבתי בשדה בוקר, היה מורה והקים רשת גני ילדים.