מתן הפנר

מנהל בית הספר ברנקו וייס אילת
פרטים נוספים