רחלי יפה

ניהול ידע
פרטים נוספים

בעלת תואר שני בחשיבה ביקורתית ויצירתית ובחקלאות.
במסגרת תפקידה היום במכון עוסקת בכתיבה, בייעוץ ובהנגשה של תכנים וחומרים בהם עוסק המכון בהווה ועסק לאורך השנים.

 

ניתן להיעזר בי בנושאים רבים: למשל, למידת חקר, שאילת שאלות, חשיבה יצירתית וביקורתית, מיזוג החשיבה בלמידה, פרסומי המכון השונים, אתר המכון.