עיאד נסאר-שימה

מנהלת חטיבת הביניים תיכון ברנקו וייס עין נקובה-עין ראפה
פרטים נוספים