עידן פרידמן

מנהל החטיבה העליונה תיכון ע"ש אנה פרנק, סאסא
פרטים נוספים