ד”ר נעמה אזולאי

מנהלת אשכול וראש תחום פדגוגיה אתגריים
פרטים נוספים