מירי זמר

מנהלת חטיבת הביניים תיכון ברנקו וייס מיתרים, מיתר
פרטים נוספים