מיכל שקד

מנהלת מטה הרשת ועוזרת אישית למנכ"לית הרשת. אחראית על תחום גיוס משאבים
פרטים נוספים