יצחק מוסקוביץ’ (מוסקו)

מנהל כספים ותקצוב
פרטים נוספים

בעל תואר רואה חשבון מהמכללה למינהל. מעל 30 שנות ניסיון בניהול כספים בחברות עסקיות ובמכון ברנקו וייס.