יעל לקס

מנהלת החטיבה העליונה, תיכון מיתרים ברנקו וייס, רעננה
פרטים נוספים