יואב סלמון

מנהל יחידת התוכן
פרטים נוספים

תחומי העניין המרכזיים שלו הם פיתוח פדגוגי, במיוחד היבטים של חשיבה והבנה בהוראה ובלמידה, פיתוח מקצועי של מורים למורים ולבעלי תפקידים נוספים במערכת החינוכית, פיתוח תכניות ומודלים אפקטיביים לפיתוח פדגוגי מקצועי של מורים, הפצה והטמעה של שינויים פדגוגיים במערכות חינוכיות.

בזמנו הפנוי אוהב יואב לבשל.