זהבית זרו

מרכזת תכניות יוצאי אתיופיה
פרטים נוספים