הילה אלון

מנהלת חטיבת הביניים, תיכון ע"ש הרצוג, בית חשמונאי
פרטים נוספים