אסי קסוטו

מנהל חטיבת הביניים, תיכון מיתרים ברנקו וייס, רעננה
פרטים נוספים