אימטית’אל עוודאללה

מנהלת החטיבה העליונה תיכון ברנקו וייס עין נקובה-עין ראפה
פרטים נוספים