איילת מנדלסון

מנהלת חטיבת הביניים תיכון ברנקו וייס איתן, נען
פרטים נוספים