אורטל קשת

מנהלת החטיבה העליונה, תיכון ע"ש הרצוג, בית חשמונאי
פרטים נוספים