אופירה הירש

מנהלת חטיבה עליונה, ברנקו וייס-אור, צור הדסה
פרטים נוספים