ג. פרס חינוך מחוזי, פרס בית ספר ערכי ופרס איכות ומצוינות בחינוך

04/03/2018

ברנקו וייס ע”ש אנה פרנק, סאסא קיבל פרס חינוך מהמינהל לחינוך התיישבותי (תשע”ז).
פרס איכות ומצוינות בחינוך, ניתן לאורנה פרידמן, מנהלת ברנקו וייס ע”ש רבין, מזכרת בתיה, ממנהלת המחוז.
ברנקו וייס בית אריאל, באר שבע זכה בפרס בית ספר ערכי במחוז הדרום (תשע”ה).
ברנקו וייס ע”ש רבין, מזכרת בתיה קיבל את פרס החינוך המחוזי (תשע”ד).