משולש לניהול רעיונות


 

 

המשולש מייצג את התפיסה הבסיסית של ניהול רעיונות. רעיון יכול להתפתח רק אם הוא נתמך על ידי אנרגיה (מוטיבציה, כוח עבודה, כסף וכד') ומודרך על ידי ריאליזציה מיומנת ליעד נתון.

 

 

 

 משולש לניהול רעיונות012 copy