על תכנית מעוף

הרקע 

תכנית מעוף הינה תכנית לפיתוח מקצועי למורים המלמדים בכיתות מב''ר, אתגר, תלמידים מאתגרים ותלמידים תת משיגים בבתי הספר לקראת בגרויות.

יש בתי ספר ורשויות המחזיקים במדיניות אי ההנשרה של תלמידים בעלי פוטנציאל לימודי אך מוגדרים כתת-משיגים. לכן, חל גידול משמעותי במספר תלמידי אגף שח"ר בבתי הספר אלה. תלמידים אלו למרות הגדרתם כתת-משיגים נגשים לבחינות הבגרות ומצופה מהם להצליח ולהיות זכאים לתעודת בגרות.

המורים המלמדים בכיתות כאלה נאלצו להתמודד עם הקשיים הייחודיים של תלמידי כתות שח"ר ולשם כך פיתחו דרכי הוראה המותאמות לתלמידים ומקדמות אותם להצלחה. כתוצאה מכך, מספר הולך וגדל של מורים צובר ידע וניסיון בהוראת תלמידי אגף שח"ר אך הידע לא מקבל פומביות, לא מתקיימת הפרייה הדדית בין המורים ורבים מהם נאלצים "להמציא גלגלים" שחלקם כבר מתגלגלים בשטח. 

בעקבות תמונת מצב זו התבהרה הנחת היסוד, העומדת בבסיס תכנית מעוף, האומרת שמורה בכיתת שח"ר זקוקה למיומנויות הוראה מתאימות ומצוינות וכן למיומנויות מצוינות בפיתוח חומרי למידה מתאימים לקשיי התלמידים וכל זאת כדי להביאם להצלחה.  את הליווי הפדגוגי והדיסציפלינרי למורים אנו נותנים בתכנית מעוף.

תכנית מעוף הינו מיזם אשר הגתה הגב' שרון קלוג'ני, שהיתה מנהלת תיכון חוגים. מתחילת דרכו של המיזם היו שותפים לו אגף שח"ר במשרד החינוך, מערכת החינוך העירונית – חיפה וקרן יד הנדיב. מתחילת תשע"ו המיזם חבר למכון ברנקו וייס אשר מפעיל אותו כיום כתכנית לפיתוח צוותי הוראה. 

החזון

הקמה והכשרה של קהילת מורים מצליחים מהשטח אשר יעסקו בפיתוח מקצועי ייעודי לתלמידים, מתוך הנחה שידע וניסיון רבים מצטברים בשטח ואינם מקבלים ביטוי פומבי. זאת, באמצעות הנחייה וליווי המורים המלמדים בכיתות שח"ר כמו גם בפיתוח, כתיבה והטמעה של חומרי הוראה ולמידה לשיפור בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות. העבודה המשותפת עם צוות התכנית תוביל לפיתוח תרבות פדגוגית אירגונית בית ספרית המבוססת על שיח משותף בין צוותי המורים וההנהלה.

מטרות מעוף 

 • צמצום פערים לימודיים ושיפור הישגי התלמידים.
 • מניעת נשירת תלמידים.
 • הטמעת פרקטיקות הוראה ולמידה מותאמות לתלמידים בקרב צוותים מקצועיים בית ספריים.
 • פיתוח מקצועי של מורים מובילים, בעלי ידע פדגוגי וכישורי הנחייה להמשך פיתוח במסגרת הבית ספרית.
 • היזון חוזר של הידע מהשטח.

עקרונות הפעולה 

 • שיתוף פעולה בין המורים, מנהלי בתי הספר, אגף שח"ר, מפמ"רים ומדריכים מחוזיים. 
 • ידע מעוגן בשטח – צמיחה מתוך ידע בשטח – שמירה והתחלקות בניסיון המצטבר וההצלחות שצברו המורים בהוראת תלמידי שח"ר.
 • פיתוח ערכות הוראה ולמידה מותאמות לתלמידים. הערכות נותנות מענה לאתגרי המורים ולפערי התלמידים. 
 • הנחייה וליווי - תהליך הנחייה וליווי של מנחה מעוף בבית הספר הכוללת הטמעה של עקרונות התכנית, חומרי ההוראה והלמידה ויצירת קהילת מורים לומדת. 
 • פיתוח מקצועי של מורי התכנית תוך למידה שיטתית ורציפה לקידום התפיסה הפדגוגית.


דרכי הפעולה

במהלך השנים גובשו מספר דרכי פעולה בתכנית:

 • צוותי פיתוח דיסציפלינאריים - מורים בעלי ידע וניסיון שאותרו מתכנסים לצוותי פיתוח דיסציפלינאריים בכדי לפתח ערכות הוראה ולמידה עבור מורים ותלמידים בכיתות שח"ר, לפי עקרונות פדגוגיים מתאימים.  מורים אלו החלו את דרכם בפיתוח חומרים עבור שימושם האישי ולאור הצלחתם בכיתות החליטו להעביר הלאה את הידע.  בשילוב הנחייה וליווי, הידע והחומרים שצמחו מהשטח חוזרים אל השטח. 
 • עבודת הצוותים כוללת - מיפוי תכנית הלימודים, הגדרת הקשיים של התלמידים בלמידת  תחום הדעת, חשיבה על פתרונות המקדמים את הצלחת התלמידים, הגדרת עקרונות הפעולה של ערכות ההוראה/למידה ועוד. בראש כל צוות עומד מורה מוביל האחראי על עבודת הצוות והתקדמותו בביצוע המשימות והשגת יעדיו. המורים בצוות מתנסים ומלמדים בעצמם עם הערכות שפיתחו. ומעדכנים את החומרים בהתאם למשוב שמקבלים מהמורים בבתי הספר. 
 • הנחיה בית ספרית דיסציפלינארית - מורי צוות הפיתוח לומדים הנחייה במסגרת קורס תכנית מעוף  אשר מאפשר להם להנחות את המורים בבתי הספר בהם פועלת התכנית על מנת לשפר את דרכי ההוראה והישגי התלמידים בתחומי הדעת. המנחה מגיע לבית הספר לפגישת הנחיה קבועה עם המורים ויחד הם לומדים מהעבודה בכיתה, דרך המחברות של התלמידים תוך התייחסות להוראה המותאמת. יחד הם מחפשים מענה לקידום התלמידים בתחום הדעת לקראת  הצלחה בבחינת הבגרות. הנחיה זו מהווה עוגן בהטמעת ערכות ההוראה והלמידה בבתי הספר. המנחים מקבלים ליווי קבוע ממכון ברנקו וייס.
 • הנחייה בית ספרית גנרית – מורה-מנחה שהוכשר במסגרת תכנית מעוף מנחה צוות מורים המלמדים את מקצועות הליבה: תנ"ך, היסטוריה, עברית ואזרחות בבית הספר. המנחה מגיע לבית הספר ליום שלם ומקיים בו הנחייה אישית למורי כיתות ש"חר  תוך צפייה בשיעורים ומתן משוב, ומוביל  קהילה בית ספרית של אותם מורים ללמידה קבוצתית, וללמידת עמיתים. במסגרת הקהילה מרחיבים המורים את השיח הפדגוגי והעשייה המותאמת בהוראה ולמידה של התלמידים. בהנחיה הפרטנית ניתן זרקור להתקדמות האישית של המורה בתחום הפדגוגי.

מה קורה בתשע"ט?

בשנת הלימודים תשע"ט שמונה צוותים דיסציפלינאריים מפתחים ומדייקים חומרי למידה:

חמישה צוותים במגזר הממלכתי והממלכתי דתי ב: תקשורת ,תנ''ך ,אזרחות ,שפה עברית והיסטוריה.

שלושה צוותים מפתחים ומטמיעים את חומרי הלמידה, במגזר הערבי במחוז חיפה והצפון, ב: שפה ערבית, ספרות ערבית ואזרחות.

חברי כל צוותי הפיתוח הם מורים מנוסים ומצליחים בהוראה לקראת מבחני בגרות במערכת החינוך בכלל ובכיתות שח''ר ותלמידים מתקשים בפרט.

תכנית מעוף פועלת במספר זירות וההנחיה כוללת: 

הנחיה דיסציפלינארית, מטרתה ללמוד את השימוש המושכל במחברות מעוף, להרחיב את הכלים ודרכי ההוראה במקצוע הנלמד.

הנחיה גנרית - פדגוגית מתקיימת בתשע"ט בעיר חיפה בתיכון עירוני א', תיכון עירוני ג', תיכון עירוני ה' בשילוב בין הנחיה פרטנית להנחיה בקהילה בית ספרית לומדת, תצפיות ומשובים. ההנחיה כוללת למידה על מיפוי התלמידים, דרכי הוראה והערכה מותאמת לתלמידים מתקשים ושימוש בחומרי הלמידה של תכנית מעוף.

בחיפה פועלת התכנית בתמיכה של אגף החינוך העירונית במסגרות הבאות:

הנחיה בית ספרית דיסציפלינארית בתיכון ע''ש טומי לפיד ובתיכון עירוני ה' בתנ''ך, עברית, אזרחות והיסטוריה. 

הנחיה גנרית - פדגוגית מתקיימת בתיכון עירוני א', תיכון עירוני ג', תיכון עירוני ה'.

בתי ספר נוספים בעיר עובדים באמצעות מחברות מעוף לאחר שנהנו מהנחיה בעבר - תיכון קריית חיים, תיכון "חוגים" ואליאנס.

בשנת הלימודים תשע''ט פועלת תכנית מעוף בעיר נתניה, בשיתוף פעולה עם אגף החינוך בעיר, בתיכון "טשרניחובסקי" ובתיכון ע''ש תמר אריאל.

ארבעה בתי ספר תיכוניים של רשת "ברנקו וייס" פועלים במסגרת התכנית: תיכון ברנקו וייס חקלאי פרדס חנה, תיכון ברנקו וייס אית"ן נען, קריית חינוך ברנקו וייס "אור", צור הדסה ותיכון ברנקו וייס בית שמש.

בימים אלה מתקיימים מגעים עם רשויות נוספות המבקשות להצטרף לתכנית לקראת שנת הלימודים תש''פ.