תכנית מעוף

תכנית מעוף היא תכנית לפיתוח מקצועי פדגוגי המיועדת לצוותי ההוראה בבתי הספר המלמדים לקראת מבחני בגרות בכיתות מב"ר ואתגר.

בבסיס התכנית האמונה כי מורה יצליח עם תלמידים מתקשים – בעזרת ליווי פדגוגי ודיסציפלינרי המכוון לפיתוח והטמעה של מיומנויות הוראה וחומרים מותאמים עבור תלמידים.

ייחודיותה של תכנית מעוף הוא בכך שהידע צומח בשדה וחוזר לשדה – מורים מצליחים ומנוסים מפתחים חומרי למידה ודרכי הוראה המותאמות לצרכי תלמידי כיתות שח"ר.

ויויאן