תכנית SPACE – קידום תלמידים בבתי ספר שש-שנתיים

עפולה קבוצות למידה 2

נתוני משרד החינוך לאורך השנים מצביעים על פערים משמעותיים בהישגים של ציוני הבגרות בין תלמידים יוצאי אתיופיה לתלמידים ישראלים ותיקים, הן בשיעורי הזכאים לתעודת בגרות והן באיכות הבגרויות וביכולת לעבור את סף דרישות הקבלה לאוניברסיטאות ולמכללות.

מכון ברנקו וייס מפעיל עבור הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה תכנית לקידום תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר, על מנת לסייע לתלמידים אלו הלומדים בתיכונים עיוניים להצליח בבחינות הבגרות.

הפעלת התכנית כוללת תשומות בתחום הלימודי ובתחומים האישי והחברתי, ברמה הכלל-עירונית וברמת בתי הספר, על מנת ליצור רצף פדגוגי משכבה ז' ועד לשכבה י"ב. מנחי התכנית - מנחי הנוער והמנחים העירוניים והפדגוגיים פועלים לקדם את התלמידים המשתתפים בתכנית ואת מורי קבוצות התגבור כאחד.

התכנית פועלת על מנת לסייע לתלמידים יוצאי אתיופיה הלומדים בתיכונים עיוניים להצליח בבחינות הבגרות.
No Image

מעגלי פעולה והשפעה של תכנית SPACE

מעגלי פעולה והשפעה של תכנית SPACE

מטרות התכנית

התכנית נועדה לקדם את ההשתלבות של תלמידים יוצאי אתיופיה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות ולסייע להם לעבור את בחינות הבגרות בהצלחה. התכנית מתמקדת בשני תחומים מרכזיים:

בתחום הלימודי – בשיפור רמת ההישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה, בצמצום תופעת הנשירה במעבר בין חטיבת הביניים לתיכון ובהרחבת שיעור התלמידים המשתלבים במסלולי הלימוד הגבוהים ובתכניות למצוינות לימודית.

בתחום החברתי והאישי-רגשי - בהגברת המוטיבציה ללמידה, ובחיזוק תחושת המסוגלות האישית, השייכות לסביבה ולקהילה ובגיבוש הזהות האישית.

לפרויקט מטרות נוספות, הן בתחום הלימודי והן בתחום האישי. ביניהן:

 • בוגר התכנית יוכל לבחור בצורה מושכלת את עתידו המקצועי ובכך יאפשר את קידומו האישי ואת קידום קהילת יוצאי אתיופיה
 • בוגר התכנית יהיה בעל תעודת בגרות איכותית המאפשרת קבלה ללימודים אקדמיים
 • בוגר התכנית יהיה בעל מודעות ויכולת להנהגה עצמית, ובעל יכולת למידה עצמאית
 • פיתוח מנהיגות קהילתית
 • פיתוח כישורי חיים ודפוסי מנהיגות עצמית
 • הרחבת ידע העולם של משתתפי התכנית
 • הקניית אסטרטגיות למידה ופיתוח הרגלי למידה

אוכלוסיית היעד של התכנית

תלמידים יוצאי אתיופיה בכיתות ז'-י"ב.

 

 בית שמש

כיצד מקדמים תלמידים בפרויקט הלאומי

 • קבוצות למידה פרטנית: אימון פרטני המטפל בתלמיד באופן אישי וממוקד לצרכיו הלימודיים, יכולותיו וסגנונו האישי. המורים המלמדים בקבוצות הלמידה מוכשרים במסגרת השתלמות בהוראה פרטנית ומלווים על-ידי מנחים חינוכיים.
 • סדנאות קבוצתיות: סדנאות חווייתיות שתכליתן פיתוח דפוסי "מנהיגות עצמית", הקניית אסטרטגיות למידה וכישורי חיים. אנחנו שואפים ליצור קבוצה מלוכדת הפועלת למען טובתם של כלל חבריה ולמען עשייה משמעותית בקהילה. תלמידי הפרויקט הלאומי לוקחים חלק בקבוצות "נוער מוביל" ותוכנית ע.צ.מ.ה
 • שיחות אישיות: תהליך החונכות במכון ברנקו וייס מתבסס על שיטת האימון הקוגניטיבי, ויוצר עבור המתבגר הזדמנויות לבירור עצמי ולהתמודדות עם קונפליקטים וקשיים. המנחה משמש פעמים רבות כדמות להזדהות ולחיקוי בעבור המתבגר.
 • פעילות שטח: פעילות אתגרית שמטרתה גיבוש ופיתוח תחושת מסוגלות אישית וקבוצתית. הפעילויות השונות בנויות לפי ציר התפתחות מובנה המאפשר התקדמות הדרגתית תוך התפתחות אישית וקבוצתית
 • מפגשי הורים: מפגשים שנועדו לגייס את הוריהם של תלמידי הקהילה האתיופית לטובת התוכנית ומטרותיה, לשתף אותם בחוויות של ילדיהם, להתייעץ עמם בנוגע לסוגיות המשותפות לכולם וכדומה. כמו כן נערכים מספר מפגשים משותפים להורים ולתלמידים המחזקים הקשר בין התלמיד, המשפחה והקהילה האתיופית.
 • סיורים וביקורים: ימי עיון שמטרתם הרחבת הידע בתחומים שונים, הרחבת טווח הבחירה ביחס לתמונות העתיד האפשריות, חשיפה תרבותית. דוגמאות: ביקורים במקומות תעסוקה שונים, מפגשים עם בני נוער ברחבי הארץ, מפגשים עם דמויות מתחומי עיסוק שונים, ביקורים במוזיאונים ובתערוכות, צפייה בהצגות ובסרטים ועוד.
 • פעילות קהילתית: ביצוע שני פרויקטים קהילתיים. התלמידים בוחנים את תמונת ההווה של הקהילה הקרובה ובוחרים זירה לשינוי. במהלך הפעילות הקהילתית רוכשים התלמידים כלים שמסייעים להם להוציא לפועל את הפרויקט ולממש מטרות אישיות. הפעילות הקהילתית מחזקת את הקשר לקהילה, מגבירה את תחושת המחויבות החברתית, ומקדמת מיומנויות של ניהול עצמי.
 • מועצת תלמידים: פעילות סדירה של מועצה נבחרת מקרב תלמידי הפרויקט הלאומי, המשמשת כאמצעי לקידום פרויקטים למען משתתפי התכנית ולמען הקהילה, תוך פיתוח יכולות אישיות והעצמה.
No Image

פעילויות להעצמה חברתית

פעילויות להעצמה חברתית

מרכיבים מרכזיים של הפעלת התכנית

התכנית כוללת מספר מרכיבים ייחודיים, התואמים לרוח התפיסות של הפרויקט הלאומי:

העדפת ההעסקה של מנחים יוצאי אתיופיה בקידום התלמידים יוצאי אתיופיה שבתכנית. מנחים אלו מהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים ונאבקים להשמעת קולם של התלמידים בזירת בית הספר, למניעת אפליה ולחיזוק המעורבות של ההורים יוצאי אתיופיה בחינוך ילדיהם ולהידוק הקשר בינם לבין צוות בית הספר.

השקעה אינטנסיבית בהכשרת המנחים - בהרחבה והתאמה של 'ארגז הכלים' של המנחים המועסקים בתכניות, באסטרטגיות לעבודה פרטנית עם התלמידים - להגברת המוטיבציה ללמידה, ולחיזוק תחושת המסוגלות האישית, השייכות לסביבה ולקהילה ולגיבוש הזהות האישית.

ליווי והרחבת ארגז הכלים של המורים המלמדים את התלמידים בקבוצות התגבור, על מנת שיוכלו להתמודד עם האתגרים שבעבודה בקבוצות קטנות עם התלמידים המתקשים בלימודים ובתחום האישי-רגשי.

מיפוי פרטני בתחום הלימודי של תלמידי התכנית בצמתים מרכזיים לאורך שנת הלימודים, לזיהוי תלמידים בוגרי התכנית בסיכוי למצוינות לימודית ולהעבירם לתכניות למצוינות לימודית (ENP עתידים) ולזיהוי תלמידים בסיכון על מנת ללוות אותם באופן אינטנסיבי יותר, כדי למנוע את ההידרדרות בתחום הלימודי והאישי-רגשי.

הישגי התכנית

בשנת הלימודים תשע"ה שיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידים שהשתתפו בתוכנית SPACE, היה גבוה מהממוצע הארצי.  כמו כן, שיעור התלמידים שהשתתפו בתכנית שהשיגו תעודת בגרות איכותית גבוה מהממוצע הארצי של תלמידים יוצאי אתיופיה.

ממצאים נוספים ניתן לראות במצגת המצורפת

space - שיעורי זכאות לבגרות