תכנית SPACE – קידום תלמידים בבתי הספר הטכנולוגיים

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

מכון ברנקו וייס מפעיל עבור הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה תכנית לקידום תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר הטכנולוגיים. התכנית הייחודית מותאמת לצרכים הייחודיים של התלמידים ולצוותים החינוכיים בבתי הספר אלה.

התכנית ממוקדת במניעת נשירתם של בני נוער יוצאי אתיופיה מבתי הספר והבאתם למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלהם ולחיזוק הזהות האישית, בהתאם למסלולים הטכנולוגיים בהם הם נמצאים.

התכנית ממוקדת במניעת נשירתם של בני נוער יוצאי אתיופיה מבתי הספר והבאתם למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלהם ולחיזוק הזהות האישית

אוכלוסיית היעד של התוכנית

תלמידי התוכנית הם תלמידים בני העדה האתיופית, אשר נשרו ממסגרות שונות בעיר והגיעו לבית הספר חסרי אמונה בעצמם ובמסוגלות שלהם וחסרי אמון במערכת הבית ספרית.

הנערים והנערות אינם מאופיינים במוטיבציה חזקה ללמידה וקשה להניע אותם ללמידה. הסיבה לכך היא מספר הכישלונות שהם חוו בתחום הלמידה והקשיים האישיים והמשפחתיים של כל אחד.

 

מטרות התוכנית בבתי הספר הטכנולוגיים

המטרות המרכזיות של התכנית: מטרות התכנית הן כוללות ומתייחסות לשלושה מישורי פעולה מרכזיים – התלמידים, המורים וכלל התכנית:

 

ברמת התלמידים

בתחום הלימודי

 • הגברת הנוכחות ומניעת נשירה של התלמידים
 • מקסום הישגי התלמיד במסלולים השונים
 • הרחבת תפיסת התלמיד לגבי למידה ובית הספר
 • הרחבת האופקים של התלמיד בתחומי ידע כללי 

 

בתחום האישי

העלאת הדימוי העצמי של התלמיד

בתחום החברתי

 • חיזוק התקשורת הבין אישית

 

ברמת המורים

בקרב המורים וצוות בית הספר - הרחבת התפיסה ברב-הממדיות של התלמידים

בקרב מורי התכנית - שיפור בדרכי העבודה עם התלמידים

 

בנוסף, המנחים פועלים לחיזוק הקשר של ההורים עם בתי הספר.

 

טכנולוגים - ערב הורים

תשומות מרכזיות של התכנית

במישור הלימודי, ננקטים מספר צעדים מרכזיים: מיפוי עומק של התלמידים בשיתוף ביה"ס וקביעת תוכנית אישית להתקדמות לימודית. שילוב קבוצות הלמידה של התוכנית בשעות הבוקר, שילוב חוגים במהלך הלמידה, מתן ביטוי לאינטליגנציות השונות של התלמיד וליווי פדגוגי של הצוות החינוכי בתכני ההוראה הפרטנית ואינטליגנציות מרובות.

בהיבט החברתי, נערכות פעילויות חוץ נרחבות ומגוונות, סדנאות קבוצתיות בנושא זהות אישית וקבוצתית, וליווי הצוות החינוכי על ידי אנשי מקצוע ומנחה התוכנית.

 

העברת אוביקט במעגל עינב

  

בהיבט האישי, מתבצע ליווי אישי נרחב וחניכה משמעותית על ידי מנחה החינוכי נוכחות מנחה הנוער בזירות שונות בחיי הילד- בביתו, במקומות בילוי ובשכונה וחיבור ההורים לתוכנית תוך גיוסם לצורכי הילד.

 

ברמת המורים

 • הידוק הקשר בין מורה לתלמיד והגברת התחושה של התלמידים שלמורה אכפת מהם
 • הרחבת השימוש בשיטות הוראה מגוונות והעלאת רמת הציפיות של המורים מהתלמידים בתחום הלימודי

 

טיפוח והעצמה בתחום הרגשי – חברתי

הנתונים הנוגעים להיבטים הרגשיים והחברתיים נמדדים באמצעות טפסים המחולקים לתלמידי התוכנית, לתלמידי בית הספר שאינם בתוכנית ולצוות המורים.

 1. מעורבות הורים – אחת המטרות של התוכנית בבתי הספר הטכנולוגיים היא להעצים את השותפות של ההורים בנעשה בבית הספר. בעקבות דגש שהושם על היבט זה במהלך התוכנית, חל שיפור בתחום זה.
 2. תקשורת בין-אישית – תלמידי התוכנית אהודים בחברת תלמידים אחרים, אוהבים לעזור לאחרים ורק מעטים מהם מסתבכים בקטטות.
 3. דימוי עצמי חיובי – התלמידים מדווחים על עצמם שהם אופטימיים, שמחים ומרוצים – בדיוק כמו שאר התלמידים שאינם בתוכנית.
 4. גיבוש תמונת עתיד

 [OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

ההערכה

הפעלת התכנית מלווה בהערכה מעצבת. מטרת ההערכה היא לספק ליוזמי התכנית ולמפעיליה ב'שדה' מידע אשר יסייע להם בשיפור ההפעלה של התכנית והרחבת התאמתה לבתי הספר ולבני נוער יוצאי אתיופיה בסיכון. ההערכה מתמקדת בדרך הפעלת התכנית ובמידת השגת התוצאות המצופות - הן ברמת כלל המערכת והן ברמת התלמידים הנחשפים לה.

 

מבהערכת התוכנית שנעשתה בשנת הלימודים  תשע"ה נמצא שהישגי התלמידים לשנת תשע"ה עלו וכמו כן יש תלמידים הצפויים לקבל תעודת בגרות איכותית; יותר תלמידים ניגשים ליחידות הגבוהות במתמטיקה ובאנגלית (4 או 5 יח"ל); תלמידים בתוכניות קיבלו תעודת בגרות חברתית על התנדבות ועשיה משמעותית לחברה; תלמידה קיבלה את פרס ראש העיר על תרומה לקהילה; שנה שניה של הפעלת תכנית "יוזמים עתיד" בשותפות מכללת אשקלון הסתיימה בהצלחה התלמידים קיבלו תעודות הצטיינות.

No Image

ממצאי הערכה שנת הלימודים תשע"ה

ממצאי הערכה שנת הלימודים תשע"ה

 

אתגרים לעתיד

המובילים תכנית זו אינם נחים על זרי הדפנה וממשיכים לשאוף להשתפרות וסימנו לעצמם את אתגריהם להמשך:

 • להמשיך ולהעלות את הרף -הגדלת מספר הזכאים לתעודה איכותית מדעית
 • העלאת הישגיהם של תלמידי חט"ב
 • המשך עידוד תלמידים ללכת למסלולים נבחרים בצה"ל.